Onko hallitusohjelmasanastossa aineksia runoksi? Pieniä kokeiluja.

Köyhät pois maailmasta

kehityspoliittinen johdonmukaisuus
Suomi ottaa osansa
ilmastoteknologian maailmanmarkkinat
puolustusmateriaalivienti
koulutusta maailmalle
kulttuurivienti
sosiaali- ja terveysinnovaatioiden vienti

***

Työuupumus on kansallinen epidemia, sanoi Katainen vaaliristeilyllä

kohdentaa työvoima
kohtaanto
riittämätön saatavuus
kaikki voimavarat saadaan
työvoiman tarve
kysynnän ennakointi
räätälöidään yritysten tarpeisiin
työperusteinen
työperäinen maahanmuutto
heikommat työllistymisedellytykset omaava työvoima
työnteon kannattavuus uudistamalla sosiaaliturva
aikaisemmin työelämään
myöhemmin eläkkeelle
matalapalkkatuki
aina taloudellisesti kannattavaa
työelämän tarpeisiin
työelämäyhteys
eheytyminen
työvoiman saatavuus
työn kannustavuus
osaamisensa ja kykyjensä mukaan
yhteiskunnan rakentaminen
työ on paras keino
työhyvinvointi
toimivat työmarkkinat
työelämän kehittämisohjelma
johtamis- ja esimiesosaaminen
työn viisas organisointi
työelämälähtöinen koulutus
työvoimaviranomainen
edustettuna työmarkkinajärjestöt
työelämän vetovoima
kolmikantainen
työmarkkinoiden vakaus
ansioturva
yleinen luottamus järjestelmän kestävyyteen
vetovoima työnantajana
työnantajien vapauttaminen

työuupumus, oletko vielä mukana?
jäähän
mahdollisuus: tehdä soininvaarat
keskiluokan kapina
”joukolla sorron yöstä”
kuin Lontoon Cityssä: puutarhanhoitoon.

(www.yle.fi/punainenlanka/arkisto/18.4.07)

***
Kuukautta myöhemmin

Kuukausi vaaleista kulunut
”talouspolitiikan keskeisin tavoite on
ylijäämäinen valtiontalous vaalikauden lopulla 2011”
yksi prosentti peekooteestä
kansalliset epidemiat eivät vauhtia hidasta
rakennetaan taseita
valtio ja eläkeyhtiöt
kansalaisille joka vuosi yksi lisää, ikää
me olemme ongelma
taseidenne kestävyydessä
me emme ole ratkaisu

***

Järjestelmäministeri

kytketään kaikki mukaan
ohjelmaperusteinen aluekehitys
kansallinen ohjausjärjestelmä
rakennerahastojärjestelmä
tulosohjausjärjestelmä, tulossopimusneuvottelut
vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmä
kansallinen metsäohjelma
viestintäpoliittinen ohjelma
innovaatiojärjestelmä
työelämän kehittämisohjelmat kootaan
sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmä
eläkejärjestelmä
valtion tuottavuusohjelma
Paras-hanke

Järjestelmäministeriys heinäluomalle?

***

Kysymys vihreille

Vapaus työhön, työssä ja työstä
– vaaliteemanne.
Sosiaaliturvauudistus:
työhön kannustavuus, siis pakolla
kohdennetaan eniten tarvitseville, paluu köyhäinhoitoon
Käännynnäisyyden mahdollistava poliittinen järjestelmä, voiko se olla kestävä?
Kestävä kehitys.

***
Yrityskysyntä

vahvempi talouskasvu
vahva yrittäjyys
innovaatiokyky kilpailukyvyn moottoriksi
maailman paras toimintaympäristö
huippuosaamisstrategia
uudistaa innovaatiojärjestelmä
vahvistaa talouden innovaatiokapasiteettia
valikoidut panostukset
Suomen huippuosaamiskeskus SHOK
teknologiset innovaatiot
liiketoiminta-, muotoilu- ja organisaatioinnovaatiot
yritysten liiketoiminnasta syntyvä kysyntä
innovaatiostrategia
klusteripohjainen
osaamiskeskukset OSKE
huippuyliopisto
valtioneuvoston määrittämiin aihepiireihin perustuva tutkimus

kansalaisten oikeus olla ajattelematta
meille riittää IHOK
ihmisten huippuosaamiskeskus

***

Sosiaaliturvauudistus ”tämä on haaste”

sosiaaliturvauudistus
edustettuna työmarkkinajärjestöt
työn kannustavuuden parantaminen
lisätään työnteon kannattavuutta
maksu-uudistus, maksujen jälkeenjääneisyys
maksut seuraavat jatkossa kustannuksia
sosiaalietuuksien verotus
veropolitiikan painopiste: työn verotuksen keventäminen
alennetaan kaikissa tuloluokissa

maksujen korotus: euroa
työveron alennus: prosenttia

***
Duaalimallin pohjalta

Yritys-Suomi
sosiaaliturvauudistus
kannustava sosiaaliturva
vapaaehtoinen hoivavakuutus
hoivarahasto

terveystili unohtui
lipsahdus, oletan
itsekukin maksaa ja vastaa itse

***
Ei ihmisten käyttöön

teollisuuden puuhuolto
metsäneuvoston hyväksymä linjaus
lisätään puun käyttöä 10 – 15 miljoonaa kuutiometriä
– lisää vihreitä aukkoja, kiitos vihreille
kemera, lisäpanostus
neuvontaresurssien vahvistaminen
– olen oppinut olemaan käyttämättä niitä
metsäpohjainen

***

Oravainen

yhteisymmärryksen Suomi
kansallinen eheys
kannustava yhteiskunta
kilpailukyinen osaamis- ja palveluyhteiskunta
kansainvälisesti vetovoimainen
uusi yhteisöllisyys
oma vastuu
kohdentaa eniten tarvitseville

kuuseen kurkottaa, katajahan kapsahtaa

 

***

Valtion olemus

kehyksen kokonaistaso
kehyksen estämättä
ylijäämä
alijäämää ei edes saa ylittää
menojen vähennys
menosääntö

filosofivaltio
yhteiskuntasopimus, pidäkkeet (Hobbes)
perusoikeudet
yövartijavaltio
hyvinvointivaltio, uupumusepidemia
kehysvaltio
valtio on iloinen asia

***

Löytyi, substanssi

strategiset osaamispanostukset
valikoituihin kohteisiin

valtio panostaa
valtio valikoi
valtio tietää kohteet
niin tiesi 70-luvullakin
demokratia ja tasa-arvo eivät kelvanneet
valtion tutkimuskohteiksi
jopa teinien liitot tarkastettiin ja tuhottiin

***

Oikaisut

eduskunnan alueellinen edustavuus
Corruption
hallinnon sisäinen oikaisu
ääriliikkeiden nousun estäminen
ohjausryhmät jotka koostuvat eri intressirahojen edustajista
siirretään toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen

kuinka voidaan siirtyä kansanvaltaiseen ohjaukseen
mehän olemme siellä

***

Pakotie?

aktiivinen yhteistyö
kasvava hyvinvointi
kaikki osallisiksi
ketään ei jätetä yksin
nivelvaiheet, intergrointi
työ, paras keino syrjäytymisen ehkäisemisessä
toimivat työmarkkinat
tärkeä kansallinen menestystekijä

suoritustyöläinen
kansantalouden saavutusten näyttely

 

***

 

Kyky, vakaus ja aitous

Suomen vakausohjelma
työmarkkinoiden vakaus
vahva talouskasvu
kannustavuus, liikkuvuus
vain aito tuotannollinen toiminta

Voivatko ihmisetkin ryhtyä aidoiksi?

***

Kunnallinen osallisuus

mitään kuntaa ei jätetä ulkopuolelle
vahva taloudellinen perusta
tilaaja-tuottaja
palveluseteli
palvelumarkkinoiden synty