*** valtion tilinpäätöskertomuksen arviointia, kommentointia***
PROOSAVERSIO, ole hyvä

Epätoivon runoilija

Otin haasteen josta en selviä
Calvino kehotti kirjoittamaan kevyesti
miten kirjoittaa kevyesti
kun aiheena on valtion tilinpäätöskertomus?
Mietelmiä, fragmentteja kuten Joubert
saisiko joku oivalluksia
ei, annan periksi, sorrun voltairen raskauteen.
luotan siihen, että postmoderni, janna tai muu,
kääntyy neuvoineen puoleeni
viimeinen coitukseni: runomuoto.


Valtionarratismi

Miten valtio on löytänyt sisältään kertojan?
Näin se meni, tiivistäen:
Ensin kukin ministeriö lausuu maan kannalta jotain erityisen tärkeää.
Sitten valtion neuvosto kokoontuu.
Tarja ja Mari, presidentti ja hallintoministeri
allekirjoittavat parikiloisen möhkäleen.
Painavaa tekstiä, huomaatte.
Lopuksi lausuu eduskunta, mietittyään asiaa syksyn.

Valtiollista narratismia, sanoisi kirjallisuustutkija.
Narratismi ei tule sanasta narrata,
vaan sanasta kertoa. Narratiivi.
Elämme kertomusten aikaa.
akatemialla oikein tutkimusohjelma, aiheesta vaikkei aiheetta
koko keskiaika kului antiikin kertomusten kommentoinnissa,
kai meilläkin on oikeus kommentoida Valtion kertomusta.

Nettieduskunta

Me blogistit käsittelemme kertomuksen ennen eduskuntaa
olkoon mietintömme evästys tarkastusvaliokunnalle
demokratian kuopukselle.
Jos arkuus yllättää, haemme rohkaisua Andersilta (Chydenius)
Antti kirjoitti iltatöinään pari pamflettia, vaati:
valtion salat avattava muillekin kuin Tukholman vihityille
joen kansalle oikeus myydä tervansa itse
– aukeni kirjat Tukholmassa
kaatui tapulit Pohjanmaalla
miksi odottaisimme, että meille annetaan mahdollisuus vaikuttaa
otamme mallia Antista
myymme tervamme itse
sanomme valtion finansseista ja sen johtajista mitä sanottava on.


Valtioekonomia

Miksi ne kutsuvat sitä valtion tilinpäätöskertomukseksi?
valtio, onko se siis tili?
satoja vuosia viisaat pohtivat valtion käsitettä
lopulta näin yksinkertainen:
tili, siinä kaikki
ja narratiivin aiheena
– faktaa vai fiktiota, kysyisi Yle, saunan jälkeisissään
Kuulostaa sanaleikiltä
mutta: totuus kulkee piilossa
valtapeli, hiljaa hivuttaen
valtiosta tehdään ekonomiaa.

Vaikuttavaa

Valtiolla kaikki on nykyään vaikuttavaa.
palatsin hiljaisuudessa kirjoittivat lain, näkökulman:
yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tulos.
– yksinkertaista, sen ymmärtää tervanpolttajakin
Valtion vaikuttavuustarkastajat kiertävät
ympäri maata arvioiden onko vaatimus ymmärretty.
Sinänsä se ei ole uutta,
muinoin Venäjällä kiersivät laskemassa kuolleita sieluja.
Kieli on modernisoitunut:
ei puhuta kuolleista sieluista vaan syrjäytyneistä.

Kansanedustajat kysyvät mitä heille tarjotaan:
”mikä on tulos, kuinka on vaikuttanut”
Piilovaikutus, olkoon se meidän kysymyksemme:
miksi tällaisia kertomuksia laaditaan
miksi ne myydään eduskunnalle
reunahuomautusten tekoa varten?

Yli puolet kansasta ei usko voivansa vaikuttaa
valtioon ja sen talouteen.
Onhan tämäkin vaikuttavuusongelma
kerrottavaksi asti, narratiivi, näkökulma
miksi laki kulkee vain toisinpäin?
mihin valtio-oppi on kadonnut?


Valtion mielenlaatu, vino hymy

Ihmisiä ylhäältä katsova mielenlaatu, ylimieli
levisi valtion johtoon ja hallintoon
kehittämishankkeiksi kutsuvat
kun yksi loppuu niin kolme alkaa
arvioivat, vaikuttavat, johtavat, palkitsevat
itseänsä muistelevat
kuun viidestoista päivä
poistavat tarpeettomat
vajaakunnot, kelvottomat

Kuuroja ovat virkamiehet, ekonomistit
lukevat toistensa tekstejä,
muuhun heillä ei ole tarvetta
jos esiintyvät televisiossa tai kohtaavat kansalaisen,
suupieli on vinossa hymyssä, kaikkea ei sanota
mikot ja jaakot, stakes ja vatt, pat
riittää kun työelämän keskiluokka pysyy
tyytyväisenä
veronalennukset 2,7 miljardia, ansiotulovähennys
köyhille kirjoitamme ohjelman, sosiaalisen suojelun suunnitelman
eu koordinoi, vapaasti.

Valtio ja valtiontalous, joka on irronnut meistä
onko valtio erillinen olio
eikö valtio ole meissä
samalla tavalla kuin Jumala on kaikkialla
sinussa ja minussa?

Intialainen Vandana Shiva kutsui kasvua ja bkt:tä
keksityiksi rakennelmiksi.
Rakennelmistaan valtio kertoo
eduskunta kommentoi.


Sulkeumat

Historiassa on ollut pitkiä jaksoja, jolloin
kansojen elämää on kahlinnut sulkeutuva ajattelu
on myös kausia, jolloin sulkeumat ovat revenneet.
Vaikuttavuus ja tuloksellisuus – tämän päivän sulkeumat
sellainen tuhoaa mielikuvituksen, toisenlaisen maailman ajattelun,
kelouttaa rakenteet, kuolettaa politiikan.

Taidehallin So What -näyttelyssään
taiteilija puhalsi taulunsa mustaksi kivihiilipölyllä
maailma tyhjenee ajattelusta, mustuu, katoaa mieli.

Meidät ohennetaan tilin kulueriksi, tuottoeriksi, tase-eriksi
kansakunnan elämä avautuu ja sulkeutuu ikkunana, joka on tilinpito.


Esteettinen valtio

Ekonomistinen maailmankuva ei kysy olemisen mieltä.

Schillerin
kirjeet esteettisestä kasvatuksesta valtiosta
– niin, miksi meillä on talousvaltio
seuraavaksi pyydämme kertomuksen esteettisen valtion toiminnasta
kertomus ylistäisi valtion kauneutta
kauneus on valtiosihteerin ansiota, vakuuttaisi kertomus
metsät palautetaan kauneuden vaalinnan ainekseksi
metsälait kumotaan, neuvonta lakkautetaan
yhdyskuntien kaavoituksesta luovutaan
sanoohan jo sanakin: kaavoitus kaavoittaa
annetaan ihmisten hajautua ympäri maata
vaalimaan ympäristöä, ryhtymään maa- ja vesitaiteilijoiksi
monta muutakin asiaa kuuluisi esteettisen valtion kertomuksessa mainita
kertomus olisi itsessään runoteos, jopa runomuotoinen
Lucretius ja Vergilius saisivat kilpailijan.

Valtion ylimieli tuhoaa olemisen runouden.


Maailman kuva

Maailmantalouden myönteinen kehitys. Talouden kasvu. Vakaus. Tasapaino. Terve pohja. Vahva perusta. Verotulojen kasvu. Kulutuksen kasvu. Automaattiset vakauttajat. Työmarkkinoiden sopeutusmekanismit. Liikkumavara. Aktiviteetti ja tulonmuodostus. Kestävyys. Veropohjan säilyttäminen. Pääoma-arvo. Käyttöaste. Luottamus. Kannustava. Vaikuttavuus. Toiminnallinen tuloksellisuus. Johtajiin panostaminen. Hekuma.
– Maalari maalasi talon.

Vaikuttava veropolitiikka

Tehän rikotte lakia
itse kirjoittamaanne
teidän piti kertoa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
– veronalennusten (2,7 mrd) euromääräiset vaikutukset eri ihmisille
tästä te ette raportoi, ette kerro
miksi te vaikenette, eikö tämä kiinnosta, meitä tai teitä?
kehutte, kuinka onnistunutta ja vaikuttavaa veropolitiikka on ollut
kuinka tietoista politiikka on ollut.
– luksusasuntoja, -autoja, -veneitä, -kartanoita ilmaantuu muuten vaan
muinaisessa Roomassa orjakapinat olivat rajuja
uhaten ajoittain Rooman olemassaoloa
kai sekin vaikutti, historian kulkuun.

Mitä Vennamo sanoisi

“Talouskehitystä on leimannut muutamien yritysten poikkeuksellisen hyvä kehitys. Eräiden yritysten voimakkaaseen kasvuun liittyen kansantalouden voimavarat ovat kohdentuneet uudelleen tuottavampiin toimipaikkoihin.”
Hierarkisoitu luksus lepää yhden tai parin piikin varassa
seikkailupolitiikkaa, sanoisi Veikko Vennamo ja olisi oikeassa
1990-luvun lamakin, johon moni sairastui ja kuoli
yhtäkkiä vain oli
ei mistään syntynyt.


Vuoto on tilkittävä

”Kasvuun ja tehokkuuteen tähtäävät toimet
yleensä kehittävät keskuksia
ja syrjäseuduille valuva hyöty jää pienemmäksi,
ylisuuria odotuksia rakennerahastojen suhteen.”
– Valunta ja vuoto on tilkittävä
lisää varoja tuotekehitykseen
parempia siteitä.


Virtanen sanoi

Valtion sosiaalinen pohja kapenee.
työmarkkinatukiuudistuksia, matalapalkkatukia.
Ihmisiä vetäytyy, sairastelee, syrjäytyy, juopottuu
– teitä ei tarvita, menkää muualle, sanoi Virtanen, KTM.

Oma havainto

“Kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia ja kalavesien tila on edelleen hyvä.”
Miksi oma havainto kertoo aivan muuta?
järvet toinen toisensa jälkeen tuhoutumassa
täyttymässä kortteikolla ja turpeella, kasvamassa umpeen
vesi on suoliejua
metsäteollisuus pakotti ojittamaan suot ja valtio pani toimeksi
nyt valtio kehuu, että kalavesien tila on edelleen hyvä.
– Kammottava valhe.
Savossa on lopetettu kalakukkojen valmistus
kun ei saada kaloja
entä merien levälautat
padotut jokivesistöt, tuhotut vaelluskalakanna.
Valtio syöttää meille silkkaa soopaa.

Kiiltävien pöytien äärestä lausutaan jotakin (mitä tahansa)
kukapa lausujat kiinni saisi
saatikka moittisi tai rankaisisi
kyllä kansa lopulta uskoo tai tyytyy uskomatta
kun rintaäänellä lausutaan.
Valtioneuvostossa on controlleri seuraamassa
että valtion tilinpäätöskertomukseen syötetään oikeita tietoja.
Pihviateriastako nukahdus?

Työn mielekkyydet, mielenterveydet,
eriarvoisuuden kasvu ei kiinnosta kuin kustannuseränä
syrjäytyneen kustannus, miljoona euroa
terveyskeskus on ongelma
siitä hankkiudumme eroon, huomaamatta, tilataan, tuotetaan, nostetaan maksuja
talouden elinvoima, STM:n strategiat
työterveyden toimivuus ja laatu taataan, ilmaisuus.


Meidän arvo

”Valtion henkilöstön arvo on 52,8 mrd. euroa
arvomme on kasvanut 9 % sitten vuoden 2002”
– Kappas vaan, kuinkahan arvomme lasketaan
laulussa tiedettiin: arvon mekin ansaitsemme
olemme ansainneet 4,3 mrd. euroa, se on palkkasummamme vuodessa.
siitäkö arvomme siis tulee?
mehän ansaitsemme arvomme 12 vuodessa!
entä sen jälkeen
pitäisikö meidät heittää pois, koska meissä ei ole enää ansaittavaa arvoa jäljellä
tai meihin ei enää uutta arvoa mahdu
miten päin asia pitää ajatella?
Valtion tuottavuusohjelma on kerrassaan vaatimaton
kaksi kolmasosaa henkilöstöstä pitäisi heittää pois epäkuranttina
arvolaskelmamme perusteella
24 arvotonta vuotta
useimmat meistä perustaisivat osakeyhtiön
kumma kun valtion yrittäjyysohjelma ei tätä hoksannut.

 


Panostus

Valtio panostaa:
”vaativien asiantuntijatehtävien arvostuksen tulee olla korkea palkkauksellisesti,
vaikka ne eivät rinnastuisikaan
ylimmän johdon tehtäviin organisaatiohierarkioissa”.

Valtio muotoillaan kapeaksi pyramidiksi
siinä syy miksi tarvitaan muotoilun huippuyliopisto
antaa oikea muoto valtiolle, tarpeeksi suippo
perustaneet HEKUMA-ryhmän
hekumaa valtion johtajistoon
ja stailausta, sailas johtoon.

Valtion kertomus:
”Valtion henkilöstön työtyytyväisyys on hieman laskenut
mutta on melko hyvällä tasolla.
Valtiolla on suuria kehittämishankkeita
ne heikentävät väliaikaisesti työtyytyväisyyttä.”

Kauan sitten, kun valtiota vasta luotiin,
puhuttiin kaikkien kykyjen ja taitojen mukaan saamisesta.
Sanoisimmeko me nyt kuten Erkki Virtanen:
emme tarvitse teitä.

Valtion kertomus:
”henkisten voimavarojen hallinta”
Me olemme voimavara
meitä hallitaan.
Maaorjuus Venäjällä lakkautettiin 1861.


Valtion tuottavuusohjelma

Valtion tuottavuusohjelma lyhyesti:
osa jengistä yli laidan, johtajiston palkat korkealle
näin on toimittu jo pitkään
sitä kutsutaan kilpailukykyiseksi palkkapolitiikaksi.
Alunperin metodi keksittiin eduskunnan yksiköissä
soveltaminen vaatii kvantitatiivisia kykyjä:
ensin tulee vähentää, vasta sitten jakaa.
Eduskunnassa metodia sovellettiin taidokkaasti
vaikutus vaikuttaa yhä, se näkyy ihmisten ilmeistä
heidän ruokaillessaan.


Menkää Fortumiin

Jos valtiolta saadaan pois yksi palkollinen,
jonka palkka on 3000 euroa kuukaudessa
tai henkilö (menköön Fortumiin) jonka palkka valtiolla
oli 60 000 euroa kuukaudessa,
niin eikö ero ole 20-kertainen?
Uskomattoman suuri vaikuttavuusero, tehokkuusero.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Sailas ja Ilmakunnas
saatte idean ilmaiseksi
tehkää siitä tehokkuuseroanalyysi, laskekaa DEA.

 

Miksi valtio juottaa viinaa

Miksi valtio juottaa kansalle viinaa?
Juopottelusta valtio saa miljardi euroa veroja vuodessa.
Ilman tuota miljardia ei olisi voitu pienentää
suurituloisten tuloveroa, ylläpitää johtavien virkamiesten palkkatasoa,
jouduttaisiin leikkaamaan Tekesin ilmaistukea yrityksille.
Siinä menisi jo innovaatiokin.
Juokaa siis viinaa, kansa.

Rapulakansa pysyy kopperoissaan
on helppo hallita
löytyi lääkäri joka pani asian merkille.


Valtion negatiivinen arvo

Valtion oma pääoma 14 miljardia euroa negatiivinen.
Liikemiehen vinkki: myykää valtio meille, kansalaisille
yhdellä eurolla
pääsette eroon negatiivisesta arvostanne
me ostajat ehkä köyhdymme
henkisesti me rikastumme
pääsemme eroon valtiosta ja valtion kertomuksista
kertojista ja tarkastajista.


Syrjäytyneen arvo

Syrjäytyneen ihmisen kustannus yhteiskunnalle miljoona euroa (miinusta)
tiedon vahvisti tarkastusvirasto.
Onko syrjäytyneet aktivoitu valtion taseeseen?
näyttäisi vielä enemmän miinusta.
Tarkastajan arvo miljoona euroa, tai viisi, miten nyt laskemme (plussaa)
tarkastajan ja syrjäytyneen arvojen ero: puolitoista tai viisi ja puoli
kuinka monta syrjäytynyttä on otettava jotta päästään tarkastajan arvoon?
… hetkinen, negatiivisia arvoja summaamalla positiiviseen lukuun?
asia on jätettävä Akatemian ratkaistavaksi
kyseessä lienee inversio-ongelma
edettävä lopusta alkuun, ilmiöstä syyhyn
mutta mistä me tiedämme miten ihminen syrjäytyi?

Tarkastajan virat, satoja
ripoteltuna valtiolle, tänne ja tuonne
virat lakkauttamalla säästämme summan,
jolla ostamme kaikki syrjäytyneet pois yhteiskunnasta
pääsemme eroon syrjäytyneiden kustannustaakasta yhteiskunnalle.
Menettelyä kutsumme lopulliseksi ratkaisuksi
ilmaisu ei ole itse keksimämme,
se omaksuttiin käyttöön 1930-luvulla keskisessä Euroopassa.

Ajatuskokeemme oli vaikuttava.
Ilman ajatuskokeita ei Einstein
olisi keksinyt suhteellisuusteoriaa:
miltä tuntuisi istua valonsäteen kyydissä?

Istuisipa valtion johtajistokin kerran vuodessa valonsäteen kyytiin
heidän vaikuttavuusavaruutensa näyttäytyisi
litteänä, kaarevana, vääristyneenä, yksisuuntaisena,
mekaanisena, absoluuttisena, suhteellisena, vaikea tietää?
Niin on valtion tulosavaruuskin meille annettu:
pisteytystä, mittausta, tasoeroja, hierarkiaa, suipotusta
tulosavaruuden katolla istuvat valtion kertojat
tarkkailevat tiedon kulkua avaruuksien halki.
Planeetoillaan, koivujen alla, tekevät työtä suorittajat.
Olis perjantai ja kahvit sais, haaveili Viita.


Tietämisen valvojat

Tutkijakouluja on 119
niissä on 51 koordinaattoria.
Valtio tietää
mitä tutkijat puuhaavat
mitä eivät puuhaa
mitä heidän ei anneta puuhata
tulee tutkimus koordinoiduksi.
Oli aika jolloin tieteen vapaus oli turvattu, perustuslailla.

 


Yhdessä kolkassa

Poliittinen valta on kaupungeissa
ne tekevät mitä haluavat
eduskunnan enemmistö valitaan maan yhdestä kolkasta
kolkka tekee mitä haluaa
kansakuntaa ei ole
yhteiskunta on jakokunta
elämänmuoto, asumismuoto, työelämä, kaikki yhdenmukaistetaan,
valvotaan, pakotetaan, kannustetaan, ehkäistään.
Vandana Shiva yritti katsoa asiaa toisin:
monimuotoisuus, kulttuurien kirjo, paikallistaloudet, alkuperäisväestöt
ovat suoja köyhtymistä ja ympäristömuutoksia vastaan.


Länsimainen kastilaitos

Valtion sosiaalinen pohja kapenee, suipottuu
”toisinajattelu ja pahoinvointi ovat väliaikaista”
kuolevaiset häviävät instituutioille.
Sosiaaliturva, perusturva, ansioturva, vähimmäisturva, kannustavuus
hierarkisiin rakenteisiin sitovia käsitteitä, länsimainen kastilaitos.
Valtion tietorakennelmat ovat keinotekoisia, ekonomistisia.
Koheesio, luottamus, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi, yhteisöt, järjestöt
– tätä puhetta valtio suosii peittääkseen ylimielen
ja yhteiskunnan hierarkian.
Yhteiskunta hajoaa, kansaa vetäytyy, ihmiset ‘katoavat’
katoamisen havaitsi jo eduskuntakin, työelämävaliokunta
käski etsimään kadonneet.


Ontologinen ja epistemologinen käänne

Taiteen ja filosofian kautta kysyminen
suljetaan pois
jos heihin uskomme.
Ontologinen ja epistemologinen käänne
kulttuuri, elämän muoto uusiutuu taiteen ja filosofian kautta
tietoarkkitehtuurin uudelleen rakenteistuminen
itsemääritteinen elämä.


Taide tunnistaa tyhjän (lähteenä käytetty Hanna Johanssonin artikkelia)

Valtion tilinpäätöskertomus kertoo elämän tyhjenemisestä,
itse luodun sisällön katoamisesta.
– Hassu juttu, mutta tyhjeneminen on nähty ja ennakoitu taiteessa:

Kuvan totuudenmukaisuus ja läpinäkyvyys kiistetään
representaation kritiikki (valtiokertomuksen kuva maailmasta).
Taide kysyy, mitä jää näkymättömäksi
(syrjäytyneet, marginaalit, tarpeettomat, ylijäämät).
Taide kysyy omia olemassaolon ehtojaan
(niin mekin ryhdymme kysymään).
On tutkittava näkemisen ehtoja. Musta neliö.
Mielen tyhjentyminen.
Tyhjyyden luovuus, hiljaiset alueet vapauden alueina (juna, taide).
Yleisölle mahdollisuus tulla luovaksi ei-minkään edessä
(hieno oivallus, vetäytymisessä on siis mieltä).
Avata tekeminen ympäristöön ja jokapäiväiseen maailmaan.
Ympäristöön laajentuneet, väliaikaiset tapahtumat hajottavat
ajallisesti ja tilallisesti yhtenäisen teoksen
(Einstein hylkäsi absoluuttisen avaruuden,
me hylkäämme yhdenmukaistavan valtion
).
Taiteesta on tullut virtaavaa, paikkasidonnaista ja poispyyhkiytyvää.
Se toteutuu sosiaalisissa, poliittisissa prosesseissa, yksilöiden välillä ja yhteisöissä.
Taide on toimintaa, se tapahtuu.
Objektin ja kuvan sijasta taiteessa laitetaan alulle kohtaamisia
(netti, nettieduskunta).
Taide avautuu maailmassa olemisen kysymykseen
(valtio toimii päinvastoin, sulkeutuu, heittää tarpeettomat pois).
Oleminen omana mahdollisuutenaan
(emme tunnusta työmarkkinoiden ehtoja).
Taiteen tuottamat vaikutukset toteutetaan jatkuvana tulemisen tapahtumana
pikemmin kuin asetetaan esille kuvana.


Elämä on vaalimista (lähteenä käytetty Anne-Mari Forssin teosta)

Vaaliminen sallii olioiden olla olioita
Ymmärtäminen, virittyneisyys avaa maailman.
Olemista tulee vaalia olemuksessaan, paimentaa.
Asumisen runous riuhtaisee ihmiset irti maasta.
Ihmiset asuvat runollisesti maan päällä tähyillen taivaallista.
Marginaalisilla käytännöillä on pelastava voima.
Laskelmoiva ajattelu ylitetään.
Liike paikan ja paikattomuuden välillä näyttäytyy meille
merkittävänä osana ihmisyyttämme ja identiteettiämme.
Tämän vuoksi on tärkeää yhä ajatella.


Kalkylointi ja olemisen mieli (lähteenä käytetty Mikko Jorosen artikkelia)

Länsimaisen metafysiikan moderni muoto on
kalkyloiva ymmärtäminen.
yrittää kieltää ontologisten perustojen olemassaolon.
Päämäärät ja suunta ovat kadonneet, jumala kuollut.
olevat, myös ihminen muuttuvat varannoksi,
jota hyödynnetään mihin tahansa.
Joustavus, tehokkuus, laskennallisuus, kasvu, kehitys,
optimointi, kilpailukykyisyys, kulutus,
päämääräistäminen ja ennustettavuus.
Järjestäminen järjestämisen itsensä vuoksi.
olevien saatavilla olevuus
hallinnanalaiseksi ohjaaminen.
(työmarkkinatukiuudistus, sosiaaliturvan kannustavuus)
Ei tilaa erilaisuutta ja toiseutta kunnioittavalle,
paikallisia mahdollisuuksia viljelevälle,
osaluonteisia tai tilapäisiä erikoisuuksia ja
yksityiskohtia tunnistavalle dialogiselle avoimuudelle.
Itseään optimoiva organisointi.

– Juuri näin tekee Valtion kertomus.
pakottaa kaiken sisäänsä.


Aika palaa

Järjestelmän riski tulee alhaalta, perusta pettää.
Orjakapinoiden aika palaa kuten metsät Kreikassa.

Käytettyjä lähteitä:

Calvino Italo. Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle.
Forss Anne-Mari 2007. Paikan estetiikka: eletyn ja koetun fenomenologiaa.
Johansson Hanna 2007. Tyhjentämisen eleitä. Esittävän kuvan kielto, visuaalinen kulttuuri ja nykytaide. Teoksessa Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja.
Joronen Mikko 2006. Globalisaation teknologinen mieli – planetaarisen aikakauden ontologiset mahdollisuusehdot. Teoksessa Paikka, kaupunki, valtio. Ihmismaantieteen perspektiivejä.
Joubert Joseph. Mitä ajattelen. Merkintöjä vuosilta 1774-1824. Suomeksi 2007.
Shiva Vandana. Biodiversiteetti on aitoa pääomaa. Helsingin sanomat 21.7.2007.
Valtion tilinpäätöskertomus 2006.