Elämme innovaatioaikakautta.

Kansallinen innovaatiostrategia on juuri valmistumassa. Mauri panee parastaan, lempisanat ovat laaja-alaisuus ja osallistaminen.

Eduskunta ehti kuitenkin edelle.
Strategiaa odottaessa se loi sosiaalisen innovaation, Helsingin Sanomat ja televisio ovat siitä innoissaan. Eduskunnan innovaatio on TEM-strategian tavoin laaja-alainen. Poimimme muutaman kohdan – ohjeita eduskunnan miehille, osa periaatteellisia, osa liittyy päivittäisiin toimiin:

Miehet velvoitetaan osallistumaan eduskunnan runonlausuntakerhoon. Ulkoa opeteltavaksi runoksi hallintojohtaja on määrännyt Eino Leinon Lapin kesän (avaa koko runo Menopaussin linkistä). Kuinka kohdalliselta kuulostaakaan:

Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolla
ja suuri surkastua alhaiseen?
Miks meillä niin on monta mielipuolta?
Miks vähän käyttäjiä kanteleen?

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu
kuin heinää, – miestä toiveen tosiaan,
miest’ aatteen, tunteen miestä, kaikki maatuu
tai kesken toimiansa katkeaa?

Kansliatoimikunta on päättänyt, että seuraavalla UPJ-kierroksella eduskunnan miehille hankitaan eduskunnan kustantamat tummat lasit. Ne peittävät katseen harhailun.

Eduskunnan miesten tulee etsiä kannustava harrastus. Ministeri Katainen ja hallitus kannustavat valitsemaan kuvataiteen tai teatterin. Valita voi myös valokuvan, kirjallisuuden tai oopperan mutta valtion kannustusrahaa ei tällöin myönnetä.

Älä lupaudu työryhmiin, joihin kuuluu naisjäseniä. Organisoi työsi niin että voit tehdä sen mieluimmin yksin.

Käytävälle astuessasi ota käteesi asiakirjanippu.

Jos käytävällä nainen astelee vastaan, kiinnitä katseesi kädessäsi oleviin asiakirjoihin, niiden puuttuessa lattiaan.

Älä tervehdi. Tämä koskee myös ruokajonoa.

Naisilla on oikeus oma-aikaiseen ruokailuun. Miesten tulee selvittää, mihin aikaan naiset ruokailevat ja sopia keskenään aika jolloin miehet mahdollisesti voivat ruokailla.

Eduskunnassa jouduttaneen siirtymään seisovaan pöytään, jotta miehet voivat ruokaillessaan muodostaa suljetun piirin.

Hallitus ilmoitti kansalle ja eduskunnalle 17.12.2007, että kansakunnan yllä leijuu kestävyysvaje (vakausohjelma). Valtion vakauden nimissä sukupuolten kanssakäyminen suositetaan eläköitymisen jälkeiselle ajalle. Kansanterveyslaitos on selvittänyt, että näin toimien julkisen hoivan tarve vähenee, sanottu kestävyysvaje poistuu tai pienenee prosenttiyksiköllä. Valtion finanssit huokaisevat helpotuksesta.

Tähän päättyy ohjeet, mutta sitten ikävä yllätys: taide ehtii aina edelle, jopa eduskunnan edelle. Otsikolla Vallan tuntu nuori naistaiteilija Terike Haapoja kirjoitti Taide-lehdessä jo vuonna 2006:

”… kosketus on yhteiskuntamme viimeisiä tabuja: kosketus on sallittua vain yksityisessä tai terapeuttisessa yhteydessä, tai voimakkaasti ritualisoituna, kuten kättelyssä. Ruumiillisen kokemuksen tarkastelu taiteen prisman lävitse paljastaakin kuinka läpikotaisin säänneltyä kosketusten ja kehon tuntemusten kielioppi on. Hyväily, kovakourainen tarttuminen, käden puristaminen tai reiden sisäpinnan puraisu ovat kehollisia merkkejä, jotka ovat mielekkäitä ja sallittuja vain tietyssä sosiaalisessa ympäristössä. Näiden merkkien irroittaminen totutusta kehyksestään ruumiillistaa havainnon siitä kuinka läpikotaisin politisoitua kehojen kommunikaatio on.”

Säilyttääkseen edelläkävijäroolinsa eduskunta päätti 31.1.2008, että eduskunnan miehet eivät enää saa kätellä naisia. Tämä sääntö, kuten muutkin yllä olevat ohjeet, tähtää yhteen tavoitteeseen: kannustaa ihmisten keskinäistä luottamusta ja sitä kautta maksimoida yhteiskunnan sosiaalinen pääoma. Tämä on eduskunnan johtoajatus.

Juhani Kahelin
31.1.2008

Lähteet:

www.innovaatiostrategia.fi
Menopaussi
17.6.2005 / Eino Leinon Lapin kesä.
Terike Haapoja: Vallan tuntu. Taide 6/2006.