Eduskunnan kyselytunnilla 19.2.2009 säpsäytti Paavo Arhinmäen kertoma, että Helsingin yliopiston hallintorakennus on niinsanotusti vallattu yliopistolain takia.

Eduskunnassa oli edeltävän viikon aikana keskusteltu vuoden 2009 politiikasta Matti Vanhasen ilmoituksen pohjalta sekä ns. elvytyksestä. Mitä eduskunnassa sanottiin yliopistoista, tutkimuksesta ja koulutuksesta:

Pääministerin ilmoitus vuoden 2009 politiikasta 10.2.2009:

Matti Vanhanen:

Uudistamme yliopistolainsäädäntöä tavoitteenamme vahvistaa osaamistamme ja luoda edellytyksiä tuottavuuden kestävälle kasvulle.

Kokoomuksen ryhmä, Pekka Ravi:

Yliopistouudistus on yksi kevään kauaskantoisimmista hankkeista. Sen tavoitteena on kehittää nykyistä yliopistojärjestelmäämme kohti yliopistojen suurempaa itsenäisyyttä niin hallinnon kuin taloudenkin suhteen. Samalla yliopistojen rakenteita kehitetään, minkä myötä maahamme syntyy uusi Aalto-yliopisto, Turun uusi yliopistokonsortio sekä Itä-Suomen yliopisto Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyessä. Voidaan perustellusti sanoa, että kyseessä on suurin uudistus sitten yliopistolaitoksen perustamisen. Tätä uudistusta on odotettu ja toivottu pitkään nimenomaan yliopistojen itsensä taholta.

Vihreä ryhmä, Janina Andersson:
Meillä ei ole varaa menettää yhdenkään ihmisen työkykyä ja motivaatiota velkavankeuden tai pitkäaikaistyöttömyyden seurauksena. Työministeri Tarja Cronbergin johdolla tehtiin viime vuonna lakimuutos, joka mahdollistaa lomautettujen työvoimapoliittisen koulutuksen. On hyvä asia, että lomautusajan voi nyt käyttää tällä tavalla omaksi ja yhteiskunnan hyödyksi

Elvytyskeskustelu 12.2.2009:

Jyrki Katainen:

1990-luvun alun laman hoidossa olen ihaillut erityisesti yhtä yksityiskohtaa. Samaan aikaan kun Ahon-Viinasen hallitus joutui tekemään vaikeita mutta pakollisia leikkauksia ja veronkorotuksia, he alensivat yritysverotusta ja alkoivat päättäväisesti satsata tutkimukseen ja kehitykseen. Kaiken kurjuuden keskellä tehty arvovalinta ja tulevaisuusinvestointi antoi alun sille paljon puhutulle suomalaiselle talousihmeelle, joka perustui yritysten tekemiin innovaatioihin.

…Meidän tehtävämme on turvata suomalaisyritysten elinvoima niin, että ne pääsevät iskemään kiinni heti uusiin markkinoihin, kun kasvu alkaa. Uskon, että meillä suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet kuulua voittajien joukkoon.

Kokoomuksen ryhmä, Petteri Orpo:

Suomi on erittäin riippuvainen viennistä ja kansainvälisestä kysynnästä. Me tarvitsemme innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka menevät kaupaksi maailmalla. Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat nyt entistäkin tärkeämpiä, ja yliopistouudistuksen merkitys vain entisestään korostuu.

Vihreiden ryhmä, Anni Sinnemäki:

… satsaukset ammatilliseen koulutukseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen ovat oikeanlaista elvytystä. … Järkevään koulutukseen pääseminen on nyt varmistettava. Taantuma ei hidasta väestön ikääntymistä. Hyvä koulutus helpottaa työttömäksi jääneitä siirtymään alalta toiselle, kun ajat paranevat.

Johanna Karimäki, vihreät:
Koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. On aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta nuorille sekä oppisopimuskoulutusta myös korkeasti koulutetuille. Muutosturvaa sovelletaan myös lomautetuille. Tämä on mahdollisuus vastata työmarkkinoilla pitkään vaivanneeseen kohtaanto-ongelmaan, mahdollisuus satsata niihin aloihin, joissa on työvoimapulaa.

Aila Paloniemi, Keskusta:
Koulutus on yksi tämän elvyttävän lisäbudjetin avainasioita. Oppisopimustyyppinen tutkintojen jälkeinen korkeakoulujen aikuiskoulutus pitäisi mielestäni käynnistää nopeasti jo ensi syksynä, kuten Akku-työryhmä esittää. Erityisen tärkeätä on työryhmän suosittelema uusi ammattikorkeakoulujen osatutkintokoulutus, jota voitaisiin suunnata tässä suhdannetilanteessa nimenomaan työttömyysuhan alla oleville toimihenkilöille.

Mitä voimme päätellä puolueiden / eduskunnan puheista:

Varsinkin kokoomuksen henki on käynyt erittäin vallantäyteiseksi. Yliopisto on heille pelkkää kaupankäyntiä, liike-elämän elvytystä. Sama koskee Keskustaa.

Vihreiden sanoma on käynyt latteaksi. He katsovat asiaa työmarkkinaperspektiivistä, keskeisenä ongelmana näyttäytyy työmarkkinoiden kohtaanto, työvoiman siirtely alojen välillä. Muiden tavoin vihreätkin puhuvat jo työvoimapoliittisesta ja oppisopimuskoulutuksesta. Vihreät kouluttavat meitä työvoimaksi. Tämäkö on vihreiden yhteiskunta-analyysi? Ei kovin lennokas. Vihreä sivistys, mistähän sellaista löytyisi? Mihin suohon vihreät ovatkaan hallituksessa itsensä ajaneet?

Suomessa on kauppapuksujen hallitus. Kansakunnalla ja ihmiskunnalla on oikeus ylevämpään suunnan etsintään. Puksujen hallituksen on aika mennä. Hajotkoon sisältä tai kaatukoon mihin tahansa, kenties mielenosoituksiin.

On aika saada Suomeen sivistyshallitus. Se että yliopistomaailmasta kumpuaa vastustusta yliopistolakia kohtaan, kertoo että sivistyksellinen pohjamulta muhii, sitä ei ole kokonaan nujerrettu.

20.2.2009

Juhani Kahelin

linkki: Elvytys vai oppineisuus