Eduskunta keskustelee aluehallinnon uudistamislaista 3.11. Asia on edennyt hiljaa. Hiljaa ovat olleet myös vihreät.

Kannattaa selailla hallintovaliokunnan mietintöä.

Mietintö on byrokratiakieltä, vaatii erityislukutaidon. Sen sanoma pelkistyy kahteen pääasiaan:

  • alueellisen ympäristöhallinnon alasajo
  • hallintokeskeinen vallankäyttö: valtio, elyt, maakuntien liitot

Alueellista ympäristöhallintoa ajavat alas kokoomus, keskusta, rkp ja vihreät. Vihreiden edustajana hallintovaliokunnassa on Heli Järvinen. Demareilla on vastalause. Vasemmistoliitolla ja perussuomalaisilla on yhteinen vastalause.

Ympäristöjärjestöjen ihmettely vihreitä kohtaan on ymmärrettävää. ”Historian ympäristövastaisin hallitus, maakunnissa ympäristökysymykset jäävät elinkeinokysymysten alle”.

Aluehallinto alistettaisiin valtiovarainministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Ei siis opetus-, ei kulttuuri-, ei ympäristö-, ei sosiaali- eikä muulle vastaavalle ministeriölle. ”Alueellinen tahdonmuodostus kytketään riittävän tehokkaasti ohjausjärjestelmään”, sanoo byrokratiateksti.

Ohjausvälineitä olisivat hallitusohjelma, hallituksen strategia-asiakirja, strategiset tulostavoitteet, hallituksen kehyspäätökset, politiikkaohjelmat, maakuntaohjelmat, toiminnallinen ohjaus, sektorikohtainen tulosohjaus. – Kiintoisaa eikö totta. Aluetasolla ”elyn” yhtenäisyyttä edistetään johtoryhmätyöllä ja prosessijohtamisella.

”Maakunnan liitot saavat aidon vetovastuun alueensa strategiaperusteisessa kehittämisessä”. Niiden toimivaltaa vahvistetaan, niillä on laajat suunnittelutehtävät.

Elyille ja maakuntien liitoille keskittyisi myös kulttuuria, osaamista ja kirjastoja koskevat asiat. Maakuntien liitot jopa määräisivät taidetoimikuntien jäsenet.

– Eikö kulttuurin ja taiteen rooli ole aivan muuta kuin joutua elinkeino- ja hallintoväelle alistetuksi välineeksi? Havaintojeni mukaan Uudenmaan liiton valtuuston tai hallituksen jäseniä taide uusia ajatuksia virittävänä tai yhteiskunnan käytäntöjä kysyvänä ei näytä kiinnostavan tuon taivaallista. Tuotekehittelyä he kyllä huutavat. He ohjailisivat taiteen sisältöä. Masentavaa.

Uudenmaan liitolla on kaksi johtajaa, toinen kokoomuksesta, toinen demari. Nyt vihreät vaativat kolmatta johtajaa, kehitysjohtajaa joka olisi vihreä.

Suomi on byrokratiaohjattu, vieraannuttava maa. Asian totesi jo Helsingin Sanomatkin, samoin innovaatioiden arviointiryhmä.

Byrokraattinen ohjailu käy yhä ahdistavammaksi. Mihin voi paeta?