Viimeksi muokattu 12.1.2010
– erityisesti vihreitä koskevilta osin.

Politiikan sisältö Suomessa on ”vakautettu” monin piilomenettelyin: edustuksellisuuden ylikorostus, politiikan käsitteellinen monopolisointi, kansalaisten henkinen lamauttaminen (perusturvan ehdollistaminen, ns. kuntouttava työtoiminta eli aktivointi),  puoluetuki, vaalilait, vaaliraha.


Suomeen tarvitaan poliittinen uusrintama

Minkähänlainen se olisi?  Mikä tökkii nykypuolueissa?

Demarit. Miksei, ehkä.  Yksi seikka kaataa kaiken: perustulon vastaisuus, yhteiskunnan kietominen ulkoa annetun työn,  ansioperiaatteen, työterveyshuollon, työeläkkeen, työeläkeyhtiöiden ympärille, ylipäänsä ay-ideologia.

Kokoomus. Porskuttaa liike-elämän pinnalla. Liike-elämän murentuessa alistaa valtion pelastajakseen, mieletön velka, velka syö yhteiskunnan koheesion, rakentelee piilopakkoja, orjuuttavaa työelämää, ehdollistettua perusturvaa, klassista elitismiä, tsaarin paluuta. (Ikävä sanoa näin koska joukosta löytyy esikuvallisia henkilöitä. Kuka eduskunnassa paneutuu joka ikiseen asiaan suurella antaumuksella, osallistuu keskusteluihin, on myönteisen utelias toisinajattelevia kohtaan, ei hymähtele muille, päätyy usein järkeviin ajatuksiin. Koostuisipa politiikka heistä.)

Keskusta. Pohjimmiltaan samoja porvareita, kartanonherran mentaliteetti, pinnallista talousajattelua, nousukashenkeä, vapaan sivistyksen tajun puute.

Vasemmistoliitto. Kaipaisi laajempaa perspektiiviä, maailmankävijän tietämystä ja itsetuntoa. Luottamusmiesmentaliteetti ei riitä. – Tässähän meillä olisikin työkenttä, nostaa vasemmistoliitto uuden sivistyksen airueeksi ja johtavaksi puolueeksi.

Vihreät. Rakentavat politiikkansa holhoavan ihmiskuvan pohjalle: nuorten ’katoaminen’ työelämästä, kadonneiden etsintä, varhainen puuttuminen, kuntouttava työ, työmarkkinoille palauttaminen, ammatillistaminen, oppisopimus, aktivointi, elinkeinotoimiston määrittelemä ’omaehtoinen koulutus’, työura, suorite, arviointi, palkan alenta, Aalto-yliopiston suosinta, epäuskottavia yliopistoväittämiä, ylhäältä ohjattua ekologiaa. Loputon lista ylhäältä holhoavaa suhtautumista ihmisiin.  ’Kuntouttavan työtoiminnan’ laki eli ns. aktivointi, käytännössä perusturvan ehdollistaminen, Suomen perustuslakia mielivaltaisesti tulkitseva laki, vihreän työministerin toimialaa. Entä mikä oli Sinnemäen ensi teko puheenjohtajana? Yhteinen seminaari kokoomuksen kanssa ekologisesta verouudistuksesta. Vallan käytävillä vihreä politiikka näyttäytyy kikatteluna, hymähtelynä, kopsantana, ylenkatseena junttikansaa kohtaan.  Suomen arrogantit ry.

Vaalit?

Päivittäiskeskustelussa vilahtelee näkemyksiä jotka ovat syvässä ristiriidassa nykypolitiikan kanssa, esimerkiksi:

”Ihmisiä ei tule kohdella pelkkänä työvoimana eikä tuontitavarana” (Markus Lehtipuu US-blogi)

”Valtio omistaa sinut, vihamielisyys ihmisten omia elämänvalintoja kohtaan” (Pasi Matilainen US-blogi).

”Entä jos emme halua uusia haittaveroja? Onko eduskunnalla valta pakottaa kansa oikealle tielle? Mistä eduskunta aikoo hankkia mandaatin päätöksille” (Petteri Järvinen, Espoo, HS 10.11.2009).

Hallituspuolueet siunasivat 11.11. akatemialain. Sillä heikennetään vapaata tutkimusta ja ajattelua.

Voisivatko vaalit olla vastarintaman generaattori? Voisiko vaaleista tehdä uusia perusteita teatterimaisesti esille nostavan tapahtuman, ikään kuin performanssin? Ei niinkään valituksi tullakseen, vaan syöttääkseen yhteiskuntaan uusajattelua, kehitellä ideoita, virittää, ärsyttää pohtimaan ja väittelemään.