US-blogeissa pohditaan ihmisläheisen teknologian ja sosiaalimedian mahdollisuuksia sekä blogikirjoittamisen merkitystä.

Tomi Astikainen esittää hyviä ideoita:

”Jo nykypäivän teknologia mahdollistaisi oikean demokratian toteutumisen. Asioiden valmistelua voitaisiin hoitaa avoimesti vaikkapa wikeissä, niin että kaikilla olisi aikaa tuoda ideansa pöytään ja ymmärtää asia läpikotaisin. Ennen eduskunnan äänestyksiä kansalta voitaisiin kysyä suuntaa antavaa mielipidettä vaikka tekstiviestitse. Ja paikallistason määrärahoista osa voitaisiin jakaa avoimesti osallistuvalla budjetoinnilla. … Osallistumisesta puheen ollen, nämä US-blogit mahdollistavat ryhmäkirjoittamisen.”

Helge V. Keitel kysyy:

”Sosiaalisen median puhuvat päät ovat lisänneet tuntemattomien ihmisten välistä vuorovaikutusta. … Saammeko täällä jotain uutta aikaiseksi, vai onko tämä pöytälaatikkokirjoittamiseen verrattavaa toimintaa? … kouriintuntuvat hyödyt pitäisi punnita … Ehkä yhdessä pystymme jotenkin muokkaamaan ja muovaamaan maailmaa?”

Mistä politiikka syntyy? Jos seurailee politiikan ihmisten tekemisiä, niin usein teot ovat arkisia ja mittasuhteiltaan pieniä. Joku järjestää seminaarin, paikalle tulee 5 tai 10 ihmistä. Eduskunnassa pidetään pikkunäppäriä puheita, osa on toki pohdittuja. Moni blogijuttu vetää hyvin vertoja eduskuntapuheille. Miksi valtakuntaa ohjataan politiikan pienillä teoilla ja muu ajattelu jää merkityksettömäksi? Vai jääkö?

Politiikasta on tehty monopolirakenne: edustajuus, vaalilait, puoluelaki, puoluetuki, vaaliraha. Vanha media kohdistaa huomion tähän monopoliin turvaten samalla omia etujaan. Puoluetuen myötä seurojentalot mätänivät tai ne entisöitiin nostalgiamuistoiksi. EU nitistää yrityskilpailun nimissä nyt jo muitakin kansalaisjärjestöjä (de minimis).

Voisiko sosiaalimediasta ja kansalaisteknologiasta kuoriutua uusi seurojentalo, järjestö ja puolue, elävöitettyä demokratiaa, sosiaalisuuteen yhtyvää itseilmaisua, elämän taiteellistumista?

Mitä tämän hyväksi tekisimme? Tomi Astikaisen ajatus ryhmäkirjoittamisesta on kiintoisa. Minkähänlaisen muodon se saisi? Millainen seura tai ”puolue” siitä syntyisi?