(kommentit US-blogissa)

Talouden kriisejä ovat olleet 1930-luvun lama, 70-luvun öljykriisi, 90-luvun lama ja nykykriisi. Miten kuhunkin on vastattu? Miten nykylamaan aiotaan vastata? Voitaisiinko vastata toisin?

Pääministeri Vanhanen eduskunnassa 13.4.2010:

… on käynnistetty kolmikantainen kuuden työryhmän valmistelu. Se on keskeinen osa valmistautumistamme taloudellisiin päätöksiin. Kyse on laajasta kansallisesta selviytymispaketista. Ne perustuvat eri osapuolten eksperttien välillä käytyyn valmistelutyöhön. Tälle valmistelutyölle ei ole olemassa kunnollista vaihtoehtoa. Tavoittelemme järjestöjen kanssa kasvun ja työllisyyden ohjelmaa, jossa muodostetaan kokonaisuus.

Ohjelman johtoryhmä on: Vanhanen, Katainen, Sinnemäki, Wallin, Fagernäs, Lyly, Mäenpää, Viljanen. Siis puolueiden puheenjohtajat sekä EK, SAK, STTK, Akava.

Millä oikeudella kolmikanta nostetaan laajan kansallisen politiikan muotoilijaksi? Millaista politiikkaa nämä ”ekspertit” edustavat? Työmarkkinajärjestöjen kanta perusturvaan, eläkekattoon sekä vallanjakoon yhteiskunnassa on valaiseva.

Ajankohtaisessa kakkosessa 20.4.2010 Sixten Korkman sanoi:

”Vuosi sitten sovittiin sosiaalitupo, jossa työmarkkinajärjestöt katsoivat asiakseen ilmoittaa, että perusturvaa ei saa korottaa suhteessa ansioturvaan. Minun mielestä sellainen päätös kuuluu eduskunnalle. Työmarkkinajärjestöillä ei ole demokratiassa legitimiteettiä tehdä sellaisia päätöksiä.”

Syksyllä 2009 keskusteltiin eläkekatosta, syynä Fortumin Lilius ja Enson Härmälä. Ministeri Liisa Hyssälä eduskunnassa 26.11.2009:

Eläkekaton mahdollisuus on nyt perusteellisesti selvitetty. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt kaikkinensa heti ilmoittivat, että he eivät kannata eläkekattoja. Kun meillä on eläkepolitiikka kolmikantaista valmistelua, niin tämä realiteetti on otettava huomioon ja en näe mitään edellytyksiä viedä asiaa eteenpäin.

Toisin sanoen: köyhiä ei saa nostaa ylös, rikkaille ei saa asettaa ylärajaa, kolmikanta sanelee. Tämä ylevä henki elähdyttänee myös hallituksen lamatyöryhmiä.

Vilkaisu lamahistoriaan

1930-luvun lama repäisi taloustieteen kahtia, syntyi makrotalous(tiede), kysynnän keinotekoinen nostatus (Keynes). Vuosikymmenien saatossa kysynnän säätely möyhentyi talouden ja kuluttamisen oravanpyöräksi, jonka seurauksia ympäristö-, energia-, ilmasto- ja sosiaalikriisit ovat.

70-luvun öljykriisi tuotti sanan elvytys (Sorsa). Etujärjestöt maistelivat kolmikanta-konjakkia Korpilammella. Tämä avasi tien 80-luvun finanssiliberalisaatiolle, joka Suomessa johti nykykriisiä vastaavaan lamaan. Suomi olikin kriisien tiennäyttäjä.

90-luvun lamasta pelastettiin pankit ja rikkaat: pankkituet, sosiaalileikkaukset, pääomaveron eriyttäminen. Ihmiset alkoivat syrjäytyä, ilman omaa poliittista visiota ja rintamaa – masentumista, itsemurhia, kaivoon hyppimistä. Sateenkaari ja kolmikanta valaisivat maailmaa.

Keskustelukielto – entä sananvapaus?

Matti Vanhanen kielsi 13.4.2010 eduskuntaa keskustelemasta lamaryhmien työstä:

Hallitus vetoaa, että ei nyt lähdetä kesken tätä luottamuksellista valmistelutyötä ampumaan alas jokaista ideaa, joka siellä liikkuu. Jos te olette vastuullisia, te tuette tätä kolmikantaista valmistelua. Jos nämä järjestöt ovat valmiita ideoimaan ja keskustelemaan näistä eri malleista, niin kyllä tällä poliittisella salilla pitää olla malttia antaa sen työn käydä. …mikä ihmeen kiire tällä salilla on lähteä ensimmäisenä ampumaan tämä keskustelu alas.

Eikö keskustelun kielto – peräti eduskunnassa ja eduskunnalta itseltään, pääministerin suulla – ole sananvapauden, siis perustuslain vastaista? Vieressä muut ministerit myhäilevät oikeusministeri Braxista alkaen, kukaan ei sanoudu irti pääministerin kielloista.

Nykyisen talouskriisin hoito valtionvelkoineen tekee elämästämme vaikean. Meillä tai eduskunnalla ei olisi oikeutta edes keskustella! Näinkö nousee hallituksen arvostus? Visioita on pohdittava vapaasti.

Tutkimushypoteesi:

Talouskriisit aiheutuvat demokratian vajauksista ja ylikävelystä. Talouden perusteet (osakeyhtiölaki ym) sekä niihin nojaavat toimijat ovat irronneet omavaltaiseksi sfääriksi – Markku Kuisman sanoin rosvoparoneiksi. Jospa ratkaisut löytyvät tyystin eri suunnilta kuin mitä sinivihreän hallituksen kolmikantaryhmissä pohditaan, esimerkiksi:

  • osakeyhtiölain remontti
  • talouden ja työelämän demokratisointi
  • talouden toimintojen lähentäminen kansalaisiin
  • eduskunnan valta kolmikannan yli
  • kolmikannan vallan purkaminen
  • kansalaisdemokratian mekanismien luominen
  • taloustieteen uudistaminen kansalaistoimijuuden perustalle

Varjopääministeri puhuu eduskunnassa:

”Menossa on kriisistä ulospääsyn kansalaisdemokraattinen valmistelu. Haemme kokonaisratkaisua talouden kriisiin, jonka rosvoparonit USAssa, muissa maissa ja Suomessa aiheuttivat. Ideointiin on kutsuttu mukaan vähä-äänisten elämää ymmärtäviä intellektejä ja eksperttejä. Johtoryhmän puheenjohtajaksi on ehdolla joko filosofi Jukka Hankamäki tai kirjailija Riikka Söyring. Tälle valmistelutyölle ei ole kunnollista vaihtoehtoa. Hallitus huolehtii siitä, että vähemmistörikkaiden etua ajavat työmarkkinajärjestöt eivät pääse vaikuttamaan kriisiohjelman valmisteluun. Teidät, arvoisa eduskunta, otetaan mukaan ideointiin mikäli halukkaita vaivautujia keskuudestanne löytyy.”