kommentit US-blogissa

Mitä Kansan vaaliliitolle kuuluu? Valmistaudutteko (eduskunta)vaaleihin? Missä muodossa, rekisteröitynä puolueena vai muunlaisena listana? Keräättekö nimiä rekisteriä varten, miten homma etenee? Entä sisältökysymykset, ohjelma, menettelytavat? Keitä on mukana, keitä ihmisiä, mitä järjestöjä?

Täysin tietämättömänä yllä olevien kysymysten suhteen esitän pari näkökohtaa:

– Nimi Kansan vaaliliitto on erinomainen. Sellaista liittoa oikeasti tarvittaisiin.

– Nykypuolueiden ja Tuija Braxin johdolla säädetään valtakunnallinen äänikynnys vuoden 2015 vaaleista alkaen. ’Kansan vaaliliitot’ voisivat nyt näyttää mitä kynnysihmiset ovat estämässä. Politiikan stabiloijat, kansalaislähtöisen ajattelun torjujat, muurien rakentajat, politiikan monopolisoijat, nämä braxit.

– Nettisivultanne ( http://vaaliliitto.fi/ ) löytyy toki ohjelmallinen teksti, josta poimin minua miellyttävän kohdan: ”Progressiivinen verotus on mielestämme säilytettävä ja suurten pääomatulojen verotusta korotettava. Pienten palkkatulojen verotusta on kevennettävä ja lyhyetkin työsuhteet on saatava sellaiseen asemaan, että niiden tekemisestä ei rangaista.” – Katainen, Kiviniemi ja vihreät hehkuttavat ekologista verouudistustaan ja ’modernisaatiota’. Sen sisältö ja vaikutukset ovat läpinäkymättömät ja piiloiset, kaikesta ei puhuta eikä välitetä (esim. yritysten Kela-maksun poisto ja sen kompensointi energiaveroilla = yksi piilotie kohti tasaveroa, sosiaalisten näkökohtien piilottelu).

– Politiikan avoimuus, läpinäkyvyys, politiikan piilottelevan kielen ja vaikenemistaktiikkojen avaaminen – näihin tarvitaan tekijöitä. Esim. vasemmistolle tuloeroja ylläpitävät työeläkkeet ovat pyhä asia, mistä ei vahingossakaan sanota moitteen sanaa. Entä moittiiko yksikään nykypuolue työmarkkinajärjestöjen sosiaalitupoa, eduskunnassa vihreitä myöten kehuvat säätämiään sosiaalitupolakeja, esim. työttömien aktivointi ja perusturvan ehdollistus.

– Politiikkaan tarvitaan uutta kieltä, uusia sanoja, uusia katsantokulmia (tavallaan uusia teorioita).

– Politiikan, tieteen ja kansalaisten lähentäminen. Nykypuolueille tämä on aivan outo haaste. Kun eduskunnassa asialistalle tulee  tiede tai kulttuuri, niin sali tyhjenee alle sekunnin. On siinä eduskunta.