Eduskunta äänestää uudesta perustuslaista ennen vaaleja 2011 ja toisen kerran vaalien jälkeen.  Perustuslakiehdotuksessa on lause ”Suomi on Euroopan unionin jäsen”.

Lissabonin sopimus, yleiset määräykset, artikla 2, kohta 3:

”Unioni toteuttaa sisämarkkinat. Se pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintatason vakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen. Se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä. ”

Ymmärrykseni mukaan se, haluaako elää talouskasvun ja markkinatalouden maailmassa, on yksilöllinen maailmankatsomus- ja mielipidekysymys. Se on tiedollisesti ja tieteellisesti pohdittava kysymys, johon vastausta alati etsitään, vastausehdotuksia on useammanlaisia ja erilaisia ja niin tulee ollakin. Ajatellaanpa vaikka nykyistä degrowth-keskustelua. Millään lainsäätö-, oikeus- tai väkivaltaistanssilla ei ole oikeutta pakottaa ihmisiä olemaan jotakin mieltä. Sellainen on diktatorista mielipidesanelua, se on demokraattisen keskustelun, tieteen, mielipiteen vapauden ja avoimen keskustelun vastaista. Se on ihmisen luontaisen olemuksen, kulttuurisen vapauden ja moniarvoisuuden vastaista. Te höpötätte luonnon diversiteetistä, mutta missä on meidän ihmisten ja oikeutettujen näkemysten diversiteetti, arvoisat diktaattorit, kimmosasit ja villeniinistöt?

Nyt oikein Suomen perustuslakiin ängätään pykälä, jolla Suomi ja jokainen meistä sidotaan ja alistetaan EU:n mielipidediktatuuriin. Mielestäni tämä on pöyristyttävää, tuomittavaa, loukkaavaa. Tällä menolla minustakin tulee katkera EU-vihaaja.

Enää en koe kuuluvani Suomen ja EU:n perustuslain piiriin. Tähän asti olen kokenut Suomen perustuslain jotenkin omakseni, ikään kuin viime turvaksi jonka sopivan väljästi muotoiltuihin vapaus-ja oikeusmääreisiin voisi ajatella vetoavansa. Ei enää.

Ranskan vallankumouksen sanat ”vapaus, veljeys,tasa-arvoisuus” olivat väljiä, avoimia määreitä. Ne allekirjoittaa mielellään tänäkin päivänä. Entä USAn perustuslaki, mitä määreitä sieltä löytyy?

Aikoinaan Neuvostoliitossa oli pyrkimyksenä luoda uusi ihminen ja uusi yhteiskunta eli voimakkaan sisällölliset määreet. Nyt EU ja Suomi kulkee täsmälleen samaa tietä. Tervemenoa.