Työmarkkinajohtajien palkkiot Ilmarisesta ylittävät keskipalkkaisen vuositulon, lisäksi heillä on pääpalkka (10 000 – 20 000 tai yli) ja muut sivutulot. Ilmarisen palkkioiden kokonaissummaksi laskin 374 008 euroa.

Monenko ihmisen vuotuiset työeläkemaksut hukkautuvat hallituspalkkioihin?

Jos palkkasi on 3000 euroa kuussa, siitä pidätetään työeläkemaksua 154,50 euroa (5.15 %), vuodessa 1900 euroa. Ilmarisen hallituspalkkioihin (374 000) hupenee 200 ihmisen vuotuinen eläkemaksu, sivu- ja oheiskulut huomioiden 300 – 500 ihmisen.  – Maksuperusteinen eläkejärjestelmä, tätäkö se tarkoittaa?

Onko tämä oikein? Onko tämä järkevää eläketurvaa? Miksi meidän pitää elättää muutoinkin ylipalkkaisia työmarkkina- ja työeläkepomoja?

Mikä oikeus työmarkkinajärjestöillä on omia työeläkeyhtiöiden johto- ja hallituspaikat itselleen? Jos peruste on laki, niin laki voidaan muuttaa päivässä. Onko kysytty muiden kansalaisten tietoa ja taitoa yhtiöiden hallituksiin? Millä oikeudella meidät sivullistetaan. Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön syrjäytymispuheet eivät tässä auta. Entä jos syrjäytettyjen kantti pettää kuten Kreikassa jo käy? Jos he ottavat mallin Wallinista, ryhtyvät vakaviin toimiin, puolustusvoimiksi.

Syrjäyttäjiä ovat työmarkkinajärjestöt, työeläkeyhtiöt, yksityiset yhtiöt, valtionyhtiöt, puolueet ja eduskunta.

Esimerkki: VVO perii 20 euron neliövuokraa. Ketkä omistavat VVOn? Ilmarinen 18 %, Varma 11,58 %, Metallityöväen Liitto 9,7 %, Rakennusliitto 8,31 %, JHL 8,18 %, PAM 7,49 %, OAJ 7,46 %, TU 6.65 %, TEAM 5,99 %, Etera 3,47 %, muut 13,20 %.

Keitä on VVO:n hallituksessa? Ilmarisen Tomi Aimonen ja Varman Risto Murto, muut ovat ay-johtajia. He siis maksattavat 20 euron neliövuokraa (sosiaalista asuntotuotantoa). Ay-jäsenmaksunkin (oman palkkansa) he maksattavat puoliksi valtiolla (verovähenteisyys).

Nyt syrjäyttäjät leikkaavat sairaiden lääkekorvauksia. Leikkaavatko he omia palkkojaan, palkkioitaan ja eläkkeitään?

Lauri Ihalainen kiteytti A-studiossa 16.2. näin: ”meillä on erittäin hyvä eläkejärjestelmä, eläkekattoa ei tehdä, eläke perustuu ansioihin ja totuttuun elintasoon”.  Siinä meni sosialidemokratia.

Ihalaisen tielle ovat lähteneet vihreät. Perusturvan ja ansioturvan kytköstä vuosien ajan moitittuaan he sixpackiin päästyään puolustavat kytköstä henkeen ja vereen: vähentää toimeentulotuen tarvetta (Outi Alanko-Kahiluoto). Vihreiden Johanna Karimäki ja Anni Sinnemäki hurmioituvat saadessaan ylistää tuloerojen kasvattamista, raamisopimuksen prosenttikorotuksia. Neste Oil ja Itella, palkkiot juoksevat.

Toki Ilmarisen palkkiot ovat ”jääneet jälkeen” muiden yhtiöiden palkkioista. Kauppalehti otsikoi 2.2.: Hallitustyöstä maksetaan maltaita, valtiollakin. Wahlroosin vuosipalkkio UPM:stä on 175 000 euroa, Ilmarisen Harri Sailaksen palkkio Finnairista 61 200 euroa, Sari Baldaufin palkkio Fortumilta 72 000 euroa. Lisukkeina tulevat kokouspalkkiot, muut sivutoimet, päätoimen palkka ja bonukset.

Paljonko on kansaneläke, sairauden peruspäiväraha tai toimeentulotuki?

Palkkiokilpailua ei legitimoi laki, ei myöskään statuskilpailu. Cornellin yliopiston professori Robert Frank (USA) pitää nykyisen talouskriisin syynä statuskilpailua (The Darwin Economy). Aiheesta puhuu myös prof. Heikki Patomäki uudessa kirjassaan Eurokriisin anatomia.

Palkkioita olennaisempi kysymys on sisältö, ihmisten mahdollisuus luoda itse omaa elämäänsä. Työeläkejärjestelmä syrjäyttää ja ulkoistaa. Meiltä pidätetään eläkemaksu lupaa kysymättä ja siirretään yhtiöiden kassaan. Sieltä työmarkkinapomot lohkaisevat tuhansien ihmisten maksut itselleen.

Työeläkerahoilla rakennetaan irtautunutta yhtiövaltaa (Occupy Wall Street). Meille he pykäävät elämyskeskuksia ja vihapelejä. Haavoittuva kriisitalous on rahoitettu työeläkevaroilla. Talouden pelastamiseksi meidät nyt uhrataan kuin inkojen lapsiuhrit, liekeissä veri kiehuu.

Ennen kuin leikataan yhtäkään sosiaalitukea, lääkekorvauksia tai muita, työmarkkina- ja työeläkejärjestelmä on ensin purettava ja rakennettava uudelta pohjalta. Perusideaksi on nostettava kansalaislähtöisyys sekä yleisperusteisuus kansaneläkkeen luonteisesti. Me osaamme itsekin, suoraan tai demokraattisten menettelyjen kautta, miettiä miten elämme ja pärjäämme vanhoina.

Lähteitä ja lukemistoa:

33 000 euroa /v. – Näin eläkepomot tienaavat suomalaisten eläkerahoilla. Uusi Suomi 16.2.2012.
Hallitustyöstä maksetaan paljon, valtiollakin. Kauppalehti 2.2.2012.
Näin kokouksista lusmuilu kannatti valtionyhtiöissä. Taloussanomat 11.1.2012.
Jacob Söderman: Valta katosi markkinoille. Taloussanomat 2.1.2011.
VVOn nettisivut / VVO yrityksenä.
The Darwin Economy – darwinismin ohi ja yli. 
Heikki Patomäki: Eurokriisin anatomia, Intokustannus 2012.

Monenko ihmisen eläkemaksut hukkautuvat palkkioihin?Klikkaa kuvaa.