marraskuu 2012


Ihana ilta. Maha pullottaa. Ruokaa, viiniä, kahvia, konjakkia. (lisää…)

Suomessa on kipinöity kieltä, kuokittu suota ja pidetty rajaa. Tänään, miksi me ollaan?  Kuka tuo valon, kuka sijaa seimen? Vai onko tämä väärä kysymys? Älä kysy valon tuojaa, sytytä itse, raapaise. (lisää…)

Et saa hoitaa lapsiasi. Käy koulusi vikkelään, tule tarjolle. Tee mitä käsketään. Opinnoi työnantajan tai ely-keskuksen ehdoilla. Työ ja eläke ovat jyrkästi erilliset (paitsi ansioperiaate). He omistavat ihmisen.

Katainen, Urpilainen, Vartiainen, Sailas, Vihriälä, EK ja Ay hokevat työn tarjonnan kasvattamista. Onko ihmisen tehtävä olla tarjolla, kuin katuvarressa seisoisi? Onko oikeutettua puhua työn tarjonnasta? Talouden ja politiikan kieli on irtautunut elämän peruskysymyksistä. (lisää…)

Sosiaalinen kansalaisuus on nojannut yhtäläisiin oikeuksiin. Tätä perustuslain ideaa murennetaan hiljalleen. Tilalle tuodaan tulkintaa omavaraisista, omavastuisista, valintoihin kykenevistä kansalaisista. Sosiaaliset oikeudet muunnetaan menettelytavallisiksi ja sopimusluonteisiksi.

Välttämättä tuo ei kuulosta pahalta. Ihmisten itsellistyminen – eikö juuri siihen pidäkin pyrkiä. Mutta ihmisten erilaisuuksien tasolle laskeutuen kuva sumenee. Perustuslain murentaminen syrjäyttää ja eriarvoistaa heikompaa ainesta. (lisää…)

Kansallismielisyydessä on ollut rakentavaa voimaa. 1800-luvulla se ruokki suomalaista kirjallisuutta, koulujen syntyä, oma rahaa ja valtiota.

Tänään kansallismielisyys on yksipuolinen ja pettävä tapa suhtautua maailmaan. Monet haasteet ovat maapallon mittaisia. Jos jokainen valtio yrittää hyötyä muista ja sulkeutuu, ei maapallomittaisia toimintamuotoja pääse ikinä kehittymään. Jos jokainen maa luo kilpailukykyä toisia vastaan ja valtaa markkinoita, niin maapallon mitassa logiikka on mahdoton. Tätä todistelee mm. Heikki Patomäki kirjassaan Eurokriisin anatomia. (lisää…)

Hallituksen esitys vanhuspalvelulaiksi, pykälä 5: Kunnan on laadittava suunnitelma. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista.

Onko valtiolla oikeus ajaa ihmiset kotiin? Sanottu pykälä ei ilmeisesti kohdistu suoraan yksilöön. Silti pykälän nojalla viranomaiset tosiasiassa pakottavat ihmisen kotiin. Miten tämä suhtautuu yksilön itsemääräämisoikeuteen, perustuslakiin tai kunnan itsehallintoon? Eikö kunnassa, kunnan asukkailla ja kansalaisilla ole oikeus vapaasti suunnitella sosiaaliset ja elinkeinolliset olonsa ilman että valtio niitä kädestä pitäen ja lain nojalla määrää? (lisää…)

Valtion varoilla tuotettu Sininen kirja on teennäisen itsevarma ja mahtipontinen, retorisella filosofialla kuorrutettu. Kun kuorrutus pyyhitään pois, jäljelle jää kokoomushenkinen kova ydin: hyvinvoivat ja hyvin palkitut osaajat, tulovero alas, arvonlisävero ylös.

Himasen filosofiana on tietämättömyyden huntu: kukaan ei voi ennalta tietää, mihin lokeroon maailmassa tipahtaa. Sovelsivatko Katainen ja maan hallitus tietämättömyyden huntua tilatessaan Sinisen kirjan suoraostona Himaselta ilman julkista tarjousmenettelyä? Miksi vain Himasella oli mahdollisuus kirjoittaa Sininen kirja? Sitäkö tarkoittaa mahdollisuuksien yhtäläisyys (kirjan sivu 32)? Miksei minulla tai sinulla ollut samaa mahdollisuutta?

Onko suoraostomenettely lain, tutkimusrahoituksen kilpailuttamisen, tiedepolitiikan ja rawlsilaisen etiikan mukainen? (lisää…)