Miltei sattumoisin avasin eduskunnan verkkolähetyksen klo 20 tänään (13.12). Esillä oli hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta. Tuo asia itse ja sen käsittelytapa eduskunnassa alkaa näyttää täyspelleilyltä ja epärehellisyydeltä. Juuri nyt istunto keskeytettiin (lopetettiin?) muutamaksi minuutiksi, jotta saadaan näennäisesti uusi istunto aikaiseksi. Asia siirrettiin mukamas tähän uuteen istuntoon. Oppositio ehdotti asian siirtämisestä perjantaipäivälle.

Suuri valiokunta on antanut asiasta lausunnon tänään. Eduskunnan tiedotussivulla lasuntoa kuvataan mm. seuraavasti (tummennus jk):

”Demokratian ja perusoikeuksien näkökulmasta valiokunta katsoo, että EMU:n kehittäminen ei ole vain talouspoliittinen kysymys. Se edellyttää paljon laajempaa poliittista ja oikeudellista näkökulmaa. Talouspolitiikan vaikutus kansalaisten asemaan ja heidän perus- ja ihmisoikeuksiinsa on otettava huomioon. Talouspolitiikalla on myös oltava demokraattinen oikeutus. Noudatetun talouspolitiikan on vastattava kansalaisten vaaleissa ilmaisemaa tahtoa ja oltava vaalien kautta heidän muutettavissaan. Valiokunta huomauttaa, että demokratiakysymyksen ratkaiseminen on keskeisimpiä edellytyksiä EU-toimielinten esittäminen kaavailujen toteuttamisessa.

Avoimuuden ja julkisuuden osalta valiokunta toteaa, että EMU:n kehittämistä koskevia suunnitelmia tulee käsitellä julkisesti. Ne edellyttävät laajaa kansalaiskeskustelua. Valiokunta toteaa, että Suomen Eurooppa-politiikan tavoitteisiin ja sisältöön keskittyvä valtioneuvoston EU-selonteko olisi sopiva väline EMU:n kehittämistä koskevien periaatteellisten ehdotusten käsittelylle eduskunnassa.

Valiokunta hyväksyi lausunnon valtioneuvostolle äänin 16–9.  Perussuomalaiset ja keskusta jättivät eriävät mielipiteensä.”
Mitä on tuo valiokunnan edellyttämä laaja kansalaiskeskustelu? Keitä valiokunta itse kuuli asiassa? Tässä lista, poimittu valiokunnan lausunnosta:

AsiantuntijatValiokunnassa ovat olleet kuultavina (E 99/2012 vp )

 • neuvotteleva virkamies Niina Pautola-Mol, valtioneuvoston kanslia
 • finanssineuvos Ilkka Kajaste, valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Tuija Taos, valtiovarainministeriö
 • osastopäällikkö Tuomas Saarenheimo, Suomen pankki
 • VTT Sixten Korkman
 • tutkija Janne Salminen

Valiokunnan 5.12.2012 järjestämässä julkisessa kuulemisessa tämän lausunnon käsittelemästä kokonaisuudesta ovat olleet kuultavina

 • EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, valtioneuvoston kanslia
 • alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö
 • johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki
 • professori Sixten Korkman, Aalto yliopisto
 • professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto
 • toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, ETLA
 • päällikkö Pekka Nurminen, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto
 • johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti
 • filosofian dosentti Thomas Wllgren, Helsingin yliopisto
 • professori Tuomas Ojanen, Helsingin yliopisto

Siis 95-prosenttisesti yhtä ja samaa EU-eliittiä. Korkman jopa kaksi kertaa. Tätäkö on laaja kansalaiskeskustelu, suuri valiokunta? Käsittelytavan oikea  nimi on juonittelu. ja pakottaminen

Eduskunta nolaa täydellisesti itsensä.

Markus Mustajärvi muuten kehui perususuomalaisten eriävää mielipidettä analyyttiseksi.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/suvl_4_2012_p.shtml

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/6.htx?id=5443