Kertooko ”ihan sama” toivottomuudesta kuten Hanna Huhtamäki sanoo? Ei, ei alkuunkaan. ”Ihan sama” kertoo terveestä itsellisyydestä. Lisää sellaista. Eikä vain kouluun vaan myös ’työelämään’ ja aikuisten maailmaan.

”Ihan sama” on osuva ilmaisu. Tehkööt mitä tekevät, ei kiinnosta, en välitä. Mistä tällainen asenne ja tuntuma on syntynyt. Suuri osa porukkaa on työnnetty sivuun työssään, työpaikoilla, työelämässä tai koulussa. On johtoryhmää jos minkälaista, sinua arvioidaan, pisteytetään, suoritatko oikeita asioita ja riittävästi, alennetaanko palkkaasi, tuo toinen saa niin paljon pisteitä.

Tällaista soopaa on koko työelämä täynnä. Ihmiseltä on viety persoona, persoonallisuus, hänellä ei ole omaa elämää, siis työssään. Aivan sama, ei kiinnosta, tehkää mitä teette. Tämä ei tarkoita etteikö tällä ”syrjäytetyllä” olisi itsellään tekemisen halua ja oikeasti myös tekisi. Hän tekee sitä minkä kokee ja tietää järkeväksi, mielekkääksi, hyväksi itselle ja muille. Jos ”esimies” (mitähän nekin on) sanoo toista niin sanokoon. Kyse on mielekkyydestä sekä oikeudesta ja tunteesta omaan persoonaan. Olen ulkopuolinen, en kuulu maailmaanne.

Pahoin pelkään että tämä ongelma koskee eniten valtiota, valtionhallintoa sekä valtion ylläpitämiä kaiken maailman työhön valmentamista, työnhakusuunnitelmia, työharjoittelua, pakkokoulutusta, yrittäjyyskasvatusta ja vastaavaa moskaa. Valtiosta on muutamassa vuodessa tehty pienen piirin herrakerho: on päällikkövirastoa, työnantajuutta, ihmisten arviointia, esimiesvalmennusta, johtamisoppia. Mitään muuta ei olekaan.

Tässä mielessä (Hanna Huhtamäen) sanonnat ”ei nähdä tulevaisuutta” tai ”elämä on sekavaa, ei pystytä hahmottamaan” ovat huonoja, oikeastaan vääriä. Tulevaisuus on mutta se on jotain aivan muuta mitä nämä holhoajat (”esimiehet”, opettajat) tarkoittavat. Nykyinen työelämä, koulu ja politiikka puhuu väärällä kielellä eikä ymmärrä kysymyksen perustaa. Perusongelma on holhoavuus, yläpuolelle asettuminen, paternaalisuus, persoonan tuho, itsellisyyden esto. Sanonnat ”nuorisotakuu”, ”meillä on varaa pitää huolta heikoimmista” kieltävät kohteeltaan oman persoonan. – Pitäkää huolenne ja takuunne, ihan sama.

”Ihan sama” on erittäin terve asenne. Se kertoo että ihminen on vielä – ehkä tiedottomasti – oma itsensä tai kaipaa sellaista.

 

Hanna Huhtamäki: Oppilaat ja omituinen asenne

Kari Laurila: Jos nuori ei löydä työtä, hänet on kuntoutettava?