Pientalojen energiakertoimilla vaikutetaan varallisuuksien suhteellisiin arvoihin. Mikä oikeus viranomaisilla tai lain säätäjälläkään on heikentää jonkun omaisuuden arvoa? Perustuslain 15 §: ”Jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.”

Onko omaisuus turvattu jos viranomaispäätöksellä tai tavallisella lailla omaisuuden arvoa tosiasiallisesti alennetaan? Yksittäisellä kansalaisella on täysi oikeus ja syy kokea näin.

Ennakoivasti säädettynä (säätämishetken jälkeen hankittavia taloja koskevana) tuollainen laki saattaisi olla ymmärrettävä. Tosin, tunteeko perustuslaki ennakoivaakaan omaisuuksien arvon säätelyä viranomais- tai poliittisin päätöksin? Ei taida tuntea. Vertaa perustuslain 15 §.

YLEn uutinen 23.5.:

”Tämä on hyvin poliittisesti ohjaava keino. Kertoimet ovat tahdon asia ja tämän hetkinen poliittinen tahto suosii kaukolämpöä ja fossiilisia polttoaineita pienkiinteistön lämmityksessä. Kesäkuussa voimaan tuleva laki sanoo, että ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laskennallisen ostoenergiankulutuksen määrittämisestä. Energiatehokkuusluokka kertookin oikeastaan, kuinka kiinteistö sopii tämän hetkiseen poliittiseen ilmastoon… todistuksesta voi tarkastaa pientalon poliittisen luokituksen. ”

Voisiko poliittisen ohjailun laillisuuden tutkituttaa?

Suomen ympäristöministeriöllä on sen perustamisesta lähtien ollut asenne ja luulo, että se voi kohdella yksittäisiä kansalaisia, heidän omistuksiaan tai oikeuksiaan miten tahansa. Naturan oikeusriidat olivat yksi näyte. Haja-asutusalueiden jätevesilaki pakottaa tyhmyyksiin. Energiatehokkuusdirektiivi pakottanee kohta hankkimaan jokaikiseen asuntoon mittarin toisensa jälkeen. Kaikesta tästä huokuu insinöörimäinen, pohjimmiltaan epäekologinen palikkapolitiikka. Ihmisten omaa ymmärrystä ja aloitteellisuutta ei tunnusteta lainkaan.

Energiakerrointen taustalla on EU-direktiivi. Mutta Ruotsissa päädyttiin käyttämään tosiasiallisia kulutuslukemia, ei laskennallisia.

Olkoon ympäristöministeriön oikeutus muutoin mikä tahansa, mutta ministeriön mielivaltainen, holhoava ja pakottava menettely kansalaisia kohtaan antaa aiheen lopettaa koko ministeriö heti ja kokonaan. Rajansa kaikella.

YLEn uutinen:
http://yle.fi/uutiset/rakennuksen_energiatehokkuus_lasketaan_poliittisil…