”Meillä on rakenteellisia ongelmia” sanoo VATTin Juhana Vartiainen, omalla tavallaan myös perussuomalainen Jari Lindström. Mitä rakenteellisia ongelmia meillä on? Tässä muutama pikainen ehdotelma:

– Talouden haavoittuvuus, keskittyneisyys, riippuvuus muutamasta suuryrityksestä jotka pienen hetken surfaavat spekulatiivisen globaalikysynnän varassa. Esimerkkeinä Kone Oy, Storaenso, Nokia.

– Suomen yhdyskuntarakenteen spekulatiivisuus. ”Uusimaa tuottaa 38 % kansantuotteesta”, he toistelevat. Mitä tuo Uudenmaan kansantuote on? Pääosin humpuukia, ylisuuria palkkoja, näennäistuottavuutta, virtuaalisoopaa, herravaltaa, tyhjäkäyntiä, epäreaalia.

– Yhdyskuntarakenne, tuotannon koostumus, elämäntavat pitäisi rakenteistaa uudella tavalla ekologisen verkostorakenteen pohjalle. Esimerkkinä voisi olla ekologinen rataverkkorakenne. Kenties rata Jäämerelle. TEM:n Pekka Tiainen ehdotteli poikkirataa itärajalta (ehkä Pietarista) Savonlinnan, Pieksämäen, Jyväskylän jne kautta Pohjanlahdelle.

– Ihmisiä (”työvoima”) kohdellaan epäitsellisenä orjajoukkona. Juhanavartiaiset ja kristakiurut luulevat omistavansa meidät, pakottavat tekemään milloin mitäkin. Mitä enemmän nuoriso ja me muut kieltäydymme heidän pakoistaan, oppivelvollisuuksistaan ja työpajoistaan, sen parempi meille ja yhteiskunnalle.

– Jos nuoret haluavat opinnoida kulttuuria ja viestintää, niin mikä sen parempi. Tehkööt kaikki niin. Juuri siinä on oikeansuuntaista hakemista ”rakenteellisiin ongelmiin”. Olli Luukkaisen, OAJ:n, Akavan, Krista Kiurun ja Jukka Gustafssonin opeille kannattaa kääntää selkä.

– Työmarkkinain kolmikanta (yhteiskunnallisen vallan anastus) on suuri rakenteellinen vääristymä, oikeudeton vallan anastus.

– Julkisen hallinnon johtamisopit ja ideologiat (new public management) sekä vääristyneet palkkarakenteet ( = hirvittävät palkkaerot) on suuren luokan rakenneongelma josta Vartiainen (palkka vähintään 8300 euroa/kk ynnä muut tulot) visusti vaikenee.

– Ylätasolle keskittynyt puoluevalta. Tehokkain keino keskittyneen puoluevallan purkamiseksi varmaankin olisi puoluetuen lopettaminen kertaheitolla, tänä päivänä.

Kaiken kaikkiaan: meillä on lauma viisastelevia ekonomisteja, poliitikkoja ja muita jotka jankuttavat tuhat ja tuhat kertaa omia ”rakenteellisia ongelmiaan” ja estävät huomaamasta muita rakenteellisia ongelmia.

 

Jari Lindström: Oma vika?