Tampereella on havaittu rosvojoukko. Keitä he ovat? Löytyykö vastaus historian professori Markku Kuisman kirjasta Rosvoparonien paluu?

Mitä julkisuuden henkilöt ja media kertovat Kuisman rosvo-vihjeistä. Muutama poiminta (lähteet alla):

Erkki Tuomioja:

Ahneudesta on 2000-luvulla tehty uskonnonkaltainen hyve joka rapauttaa yhteiskuntamoraalia, ennakoi vakavia kriisejä ja johtaa lopulta myös talouden katastrofiin.

Kai Hirvasnoro KU:n Verkkolehdessä:

Kuisma  esittää haastavan kysymyksen: Kestävätkö yhteiskunnat ja niitä koossa pitävä moraali särkymättä uudenlaisen superrikkaiden kastin?  Kastin synnytti Neuvostoliiton romahduksen jälkeen irti päässyt  turbokapitalismi. Nykypäivän rosvoparonit saivat vapaasti mellastaa,  kunnes seinä tuli toissa vuonna vastaan. Sen jälkeen vannottiin pyhästi, ettei vanhaan menoon ole paluuta, vaan keinottelulle asetetaan rajat.

MTV:n nettisivut:

Professori kritisoi nykyajan ”strategiaherroja, rosvoparoneja ja bonusjohtajia” siitä, että he vievät sadoilta nuorilta vuosipalkallaan  työelämän aloittamismahdollisuuden. Omalla  esimerkillään he myös raunioittavat terveen talouselämän perustan, koska heistä otetaan esimerkkiä. Toivoisin, että he miettisivät myös  vakavasti sitä, mitä pitäisi tehdä, eivätkä vaan tyydyttäisi toisiaan  tämmöisessä itsetyydytyksen kaltaisessa strategiahömpässä, Kuisma  sivaltaa.

Tuomo Takala Keskisuomalaisessa:

Kuisman kirjassa rosvoparonit, kuten Venäjän oligarkit ja Wall Streetin  peluri-sijoittajat, saavat moraalisen tuomion. Nämä ovat saattaneet  alkuun nykyisen talouskriisin. Vastuuttoman kapitalismin tuhoja saadaan  korjailla vielä kauan.

Professori Risto Harisalo:

Ovatko suomalaiset pankinjohtajat rosvoparoneita? He  ovat, jos he pystyvät lainsäädäntöön vedoten pakottamaan kuluttajat  käyttämään palveluitaan heidän määräämillään hinnoilla ja estämään  uusien kilpailijoiden tulon markkinoille. Jos heillä ei ole tällaista  valtaa, heidän on lunastettava menestyksensä avoimien markkinoiden  pelisääntöjen mukaan eikä heitä siksi voikutsua rosvoparoneiksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta:

Markku Kuisman päätutkimusaloja ovat liike- ja pankkihistoria,  valtiovallan ja liike-elämän suhteet, kansainväliset kartellit ja  varhaismoderni valtionmuodostus ja valtaeliitit. Professori Kuisma on saanut tiedonjulkistamisen  valtionpalkinnon taloushistorian tutkimuksen alalla tehdystä  tiedonjulkistamistyöstä.

Entinen kansanedustaja Markus Aaltonen Ilkka-lehdessä:

Amerikkalainen turbokapitalismi jättibonuksineen sai jalansijaa  eurooppalaisessakin ajattelussa ja synnytti Suomessa hamuajaporukan,  jolle reilu kuukausipalkka oli enää vain kynnysraha, jolla viitsi  ylipäätään lähteä töihin. Tällainen meno osoittautui  turmiolliseksi koko maailmantaloudelle: vuoden 2008 katastrofi oli juuri sellainen kuin monet turhaan varoittivat. Vapaa kapitalismi kaivoi taas kerran hautaa itselleen, kirjoittaa Kuisma. Eikä se ole koskaan tiennyt hyvää tavalliselle kansalle.

Heikki Hakala Etelä-Suomen Sanomissa:

Kuisma piirtää ymmärrettävän kuvan siitä, kuinka valta ja raha lyövät  kättä keskenään, joskus myönteisin, joskus kohtalokkain seurauksin.

* * *

Me suomalaiset luotamme poliisiin. Luotamme siihen, että poliisi tutkii kaikki vihjeet saadakseen selville keitä Tampereella havaitut rosvot olivat.

 

Erkki Tuomioja: Markku Kuisma, Rosvoparonien paluu

Kai Hirvasnoro: Kaikki hyvä ja arvokas häväistään

MTV: Rosvoparonit ja bonusherrat tappavat talonpoikaisjärjen

Tuomo Takala: Markku Kuisma, Rosvoparonien paluu

Risto Harisalo: Rosvoparonit, politiikka ja markkinatalous

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Markus Aaltonen: Rosvoparonit

Heikki Hakala: Nykyajan rosvoparonit