marraskuu 2014


Sote-puhe suututtaa. Monesta syystä, tässä muutama:

1) Me ihmiset olemme täysin sivussa, etäisiä kohteita, joille muka tarjotaan ”palveluita”.

2) Kehitellään etäistäkin etäisempiä himmeleitä, kuntien yhtymiä toinen toisensa päälle. Tältä osin Kokoomus on oikeassa. Millaiseksi luodaan ihmisten osallisuus, demokratia? Ei minkäänlaiseksi.

3) Muutamat poliitikot esiintyvät suuren suurina johtajina, tosipäättäväisinä, meidän muiden puolesta tai sijasta. Tämä on (yksi tapa) syrjäyttämistä. Tosijohtajana juuri nyt esiintyy ministeri Huovinen. Sitä ”päättäväisyyttä” ei kestä katsoa. Tällainen suuri ”johtajuusko” on arvo? Kaukana siitä.

Ylipäänsä valtion (ja politiikan) nykyinen johtamisideologia on sietämätön, alentava, loukkaava, syrjäyttävä. Sitra ja VM näitä johtamisoppeja ovat kehitelleet.

Muuten: ministeri Huovisen ja miehensä tulot, vähintään 30 000 euroa kuukaudessa. Mies oli Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja, nyt kaupunginjohtaja. Tuntuma huono-osaisuuteen lienee käsinkosketeltava. 12 kertaa 30 000 = puolisen miljoonaa vuodessa pelkkää perusansiotuloa. Liekö perusdemarin tulo?

4) Koko sote-juttu (”palveluiden tasavertainen tarjoaminen” kuten Huovinen hokee) on huijausta, valhe. Reuna-alueilta imaistaan palvelut pois muutamaan keskukseen. Tämä on pääpyrkimys kunhan retoriset kuviot saadaan alta pois. Seuratkaa mitä VM suunnittelee: menokatto sote-menoille. VM:n politikointi on finanssilähtöisyyttä, ei subtanssilähtöisyyttä (ihmisten terveys ja oman terveytensä suunnittelu ja hoito). VM:n politikointi murentaa kansan osallisuuden, demokratian viime rippeetkin.

Vastaavia huijauksia ovat viime vuodet täynnä:
– vanhuspalvelulaki (nyt heidät ajetaankin kotiin)
– yliopistolaki (muka ”autonomia”, tosiasiassa opistot vietiin kansalta ja luovutettiin yrityksile)
– hoitovapaan jako vanhemmille (oikealta nimeltään leikkaus)
– ”lapsilisien leikkaus hyödyttää kaikkein heikko-osaisimpia” (saavathan toimeentulotukea)
– kuntauudistuskin oli pääosin peitepuhetta (”elinvoimaiset kunnat”, Henna Virkkunen se tosi ”johtaja” oli).

Jos ja kun sote-juttu on huijaus, niin sekö (”yhdenvertaiset palvelut”) muka ratkaisee asian perustuslainmukaisuuden kuten Huovinen hokee?

Suomen poliitikoilla on kuvitelma kaikkivaltaisuudesta.

Valtioksi kutsutulla instanssilla ei ole syytä eikä oikeutta sekaantua ihmisten keskinäissuhteisiin. Parisuhteet (niinsanotut avioliitot) ovat ei-valtiollinen asia.

Avioliittolain olemassaolo on virhe. Lue Salla Valtarin kirjoitus Yhteistaloussopimus avioliittolain tilalle. Kirjoitus on julkaistu THL:n lehdessä Yhteiskuntapolitiikka 6/2012.

Toinen virheellinen laki on vanhuspalvelulaki. Perustuslain mukaan kukin saa valita asuinpaikkansa vapaasti. Nyt valtio muka lailla määrää ihmiset ”koteihinsa” ja pois ”laitoksista”. Tämä on laitonta pakottamista. Perustuslaki – tässä tapauksessan asuinpaikan valinnan vapaus – kulkee lain yli.

Tässä linkki vanhuspalvelulain muutoksen lähetekeskusteluun eduskunnassa 18.11.2014. Kiinnitä huomiota sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Erkki Virtasen puheenvuoroihin. Käsite ’ihmisen arvokkuus’ poistetaan lain kriteereistä. Ihmisen arvokkuus on vaarallinen käsite.

Tässä renessanssihumanisti Picon näkemys ihmisen arvokkuudesta.

Ajat muuttuvat. Arvokkuudet katoavat.

Miksi oppineimmat ovat orjina, kysyy Katriina Kajannes blogissaan. Katriinan otsikko ja kirjoitus on aiheellinen.

Suomen työelämässä, varsinkin niinsanotussa ”julkis”hallinnossa, varsinkin valtiolla vallitsee erittäin voimakas kahtiajako. Toisaalta on pienehkö joukko joka imetään mukaan eliitin valta- ja etupiireihin. Tämä joukko palkitaan rahalla, matkoilla, hauskalla seuranpidolla. Tätä voi kutsua peitellyksi korruptioksi. Toistan: korruptioksi.

Toisella puolella on isompi joukko, jota irtisanotaan, työnnetään töiden suhteen sivummalle, syrjäytetään, reaalipalkkaa alennetaan ja muuta tällaista.

Suomen hallituksen ja työministeri Lauri Ihalaisen puheet Euroopan parhaasta työelämästä vuonna 2020 ovat saatanallista ironiaa ja valhetta.