Suomen poliitikoilla on kuvitelma kaikkivaltaisuudesta.

Valtioksi kutsutulla instanssilla ei ole syytä eikä oikeutta sekaantua ihmisten keskinäissuhteisiin. Parisuhteet (niinsanotut avioliitot) ovat ei-valtiollinen asia.

Avioliittolain olemassaolo on virhe. Lue Salla Valtarin kirjoitus Yhteistaloussopimus avioliittolain tilalle. Kirjoitus on julkaistu THL:n lehdessä Yhteiskuntapolitiikka 6/2012.

Toinen virheellinen laki on vanhuspalvelulaki. Perustuslain mukaan kukin saa valita asuinpaikkansa vapaasti. Nyt valtio muka lailla määrää ihmiset ”koteihinsa” ja pois ”laitoksista”. Tämä on laitonta pakottamista. Perustuslaki – tässä tapauksessan asuinpaikan valinnan vapaus – kulkee lain yli.

Tässä linkki vanhuspalvelulain muutoksen lähetekeskusteluun eduskunnassa 18.11.2014. Kiinnitä huomiota sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Erkki Virtasen puheenvuoroihin. Käsite ’ihmisen arvokkuus’ poistetaan lain kriteereistä. Ihmisen arvokkuus on vaarallinen käsite.

Tässä renessanssihumanisti Picon näkemys ihmisen arvokkuudesta.

Ajat muuttuvat. Arvokkuudet katoavat.