Antti Rinne on viime päivinä esittänyt lausahduksia jotka eivät istu kansalaisen oikeustajuun.

”Suomen valtion on pidettävä sopimuksistaan kiinni.” Tämä lausahdus liittyi Pisara-rataan.

Pisara edellyttää eduskunnan päätöksiä. Millä valtuuksilla Suomen valtion nimissä on tehty sopimus joka sitoisi valtiota kuten Antti Rinne antaa ymmärtää? Sopimus voi olla enintään ehdollinen. Millaisen kuvan Rinteen lausahdus antaa valtion, valtiovarainministeriön ja ministeri Rinteen juridisen ajattelun tasosta?

HS 14.2.: Ministeri Antti Rinne esittää vakavan vetoomuksen Stubbille, laita kokoomuksen eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä kuriin.

Rinteen vaatimus kieltää kansanedustajalta oikeuden muodostaa itsenäisesti oma kantansa. Onko tämä lakien ja perustuslain mukaista? Rinne vaatii kuria sen sijaan että nostaisi keskusteltavaksi asiaperusteet. Tällainen asenne koskettaa myös meitä kansalaisia. Meillä on oikeus kuulla mitä mieltä Eero Lehti tai Harri Jaskari on Pisarasta tai sotesta. Erilaiset näkemykset rikastuttavat ja saattavat vaikuttaa siihenkin keitä äänestämme vaaleissa. Rinteen asenne on askel kohti sanelua, diktatuuria.

Vaientamisvaateellaan Rinne tarkoitti Pisararataa, metropolihallintoa, toisen asteen koulutuksen säästöjä ja metsähakkeen energiatukien leikkausta (HS 14.2.).

Kimmo Sasi: Lisäbudjettia ei ole tarkoitettu massiivisten uusien suurten hankkeiden aloittamiseen. Haluamme pitää kiinni yleisistä moraalisista säännöistä ja siitä, mikä on lisäbudjetin tarkoitus. Hallitus söisi seuraavan hallituksen kuormasta. Se olisi äärimmäisen kyseenalaista. Hankkeet, jotka liittyvät seuraavan hallituksen kehyksiin, pitää jättää seuraavalle hallitukselle. (HS 22.2.)

– Tässäkin suhteessa Antti Rinteen poliittinen ja juridinen ajattelu horjahtelee.

Pitääkö paikkansa Lauri Kontron väite (HS 23.2.), että Pisara-radalle lasketut hyödyt on saatu siten, että ”kävelystä ja odottelusta säästetyt minuutit on kerrottu palkansaajien keskituntipalkalla”. Tällaisilla näennäislaskelmilla ja toimivallattomilla sopimuksilla perusteltiin aikoinaan Pohjanmaan pienten jokien betonointihankkeita.