Kommenttini Viljo Heinosen blogissa (Rinne vaihtoon) venyivät sen verran pitkiksi että julkaisen ne tässä erikseen.

SDP:ltä puuttuu älyllistä notkeutta, sanoo Viljo Heinonen.

Älyllinen notkeus on hyvä ilmaus. Notkeus puuttuu esimerkiksi silloin kun koko ajan hoetaan vain ’palkansaaja’ -sanaa ja ollaan ’palkansaajan’ asialla. Tähän syyllistyy tietenkin ay-liike mutta myös ay-liikettä myötäilevät puolueet, sdp ja vasemmistoliitto.

Älyllistä notkeutta olisi mm. Viljo Heinosen ehdottelema paluu pienyrittäjien ja yksin yrittävien roolin ymmärtämiseen. ”käsityöläiset, itselliset suutarit ja räätälit ym. vastaavat olivat työväenliikkeen kantava voima”, sanoo Heinonen. Listaan voisi lisätä torpparit, pienviljelijät ja tämän päivän katsannossa vaikkapa taiteilijat, vapaat tutkijat, free lancerit, omakustantajat jne.

Älyllinen notkeus on eri asia kuin Sitran markkinoima ketteryys. Ketteryys on enemmän oveluutta. Oveluutta toimia olemassa olevien instanssien hyväksi.

Kukahan nykyisessä sdp:ssä tai vasemmistoliitossa kuvastaisi älyllistä notkeutta? Sitä ei ollut Urpilainen. Sitä ei ole varsinkaan Rinne. Tuskin nuoret naisetkaan, marinit ja rasmaijerit. Ja tuskin ne nuoret miehetkään, en edes nimiä saa mieleen.

Entä vasemmistoliitto? Hanna Sarkkinen on osoittautunut vanhakantaisen jähmeäksi, ehkä ylenkatsovaksikin. Li Andersson puhuu aina samaa ja samaa, ei erityisen notkeaa.

Huonolta näyttää sillä rintamalla.

Yksi suuri, ehkäpä keskeisin asialohko jota nykyvasemmisto ei tippaakaan ymmärrä eikä tunnusta, on työelämän sisäinen demokratia. Siis demokratian puute. Suomen työelämä on muokattu erittäin hierarkiseksi, rivisuorittajaa alentavaksi ja nöyryyttäväksi. Ay-liike on aktiivisesti ohjannut kehitystä tähän suuntaan, erityisesti palkkajärjestelmien kautta. Ay-liike on itse osa hierarkista ylätason koneistoa. Sitä ei yksittäisen (rivi)ihmisen tilanne ja kokemus tosiasiassa kiinnosta tippaakaan. Ay-liike hokee vain kolmikantaa. Mikä on kolmikanta? Kolmikanta on ylätason eliittien (työmarkkinajärjestöt, siis järjestöt) keskinäinen vallanpitojärjestelmä.

Pankaa merkille Olli Rehnin puheet (mm. eduskunnassa) ja ehdotukset osallistumisjärjestelmien saattamisesta euroopalaiselle tasolle. Rehnin mukaan Suomi on kaukana Euroopan jäljessä osallisuusasioissa. Onhan se erikoista että oikeistokepulainen ajaa työelämädemokratiaa ay-liikkeen sijasta.

Viljo Heinonen: Rinne vaihtoon, SDP nousuun yrittäjyysohjelmalla

Juhani Kahelin: Jatkan Viljo Heinosen SDP-pohdintaa