Malmin kenttä on kansallinen kysymys, sanoo kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen helsinkiläinen Juha Levo (tässä linkki).

Asia on juuri näin. Malmin kenttä ei ole Helsingin sisäinen asia.

Luin Martti Häkkäsen tuoretta väitöskirjaa ’Rakennusoikeuden sääntely’. Ensilukemisen perusteella vaikuttaa siltä että kunnat kuten Helsinki käyttävät julkisen kaavoitustehtävän rooliaan väärin. Ne kaavoittavat omistamalleen maapohjalle runsaasti rakennusoikeuksia ja käyttävät julkisoikeudellisen tehtävän kautta näin syntyneitä rakennus- tai muita oikeuksia kaupantekovälineenä (esim.tonttien luovutus selvästi kalliimmalla mitä on tonttiin liittyvä kustannus kaupungille). Esim. Tampereen Eteläpuistossa Tampereen kaupunki rahastaa viisinkertaisen ylihinnan:  kustannukset noin 20 miljoonaa, tontinluovutus noin 100 miljoonaa.

Kaavoitus on julkisoikeudellinen tehtävä, eikä sen nojalla kunnalla, olkoon se Helsinki tai Tampere tai mikä kunta tahansa ole oikeutta käyttää kaavoitusta omana ikään kuin yksityisoikeudellisena tulonluontivälineenä, ainakaan suhteessa kaikkien muiden oikeussubjektien vastaavaan mahdollisuuteen. Varallisuuden kasvattaminen yhdessä paikassa aiheuttaa helposti myös varallisuuden arvon laskun toisaalla kuten juuri tänä päivänä tapahtuu. Tällainen toiminta ei ole oikeusperusteista. Se ei ole Suomen oikeusjärjestelmän mukaista.

Helsingin eräiden päättäjien himo Malmin kentän rakentamiseen juontuu Suomen oikeusjärjestelmän vastaisesta itsekkyydestä. Kentälle halutaan runsaasti (julkisoikeudellisesti luotuja) rakennusoikeuksia, sitä kautta myyntituloja ja lisää varallisuutta Helsingille. Tulopohjan ja varallisuuden kasvaessa Helsingin päättäjien oman gloorian ja mahdollisuuden erinäisiin lisätuloihin ajatellaan kasvavan. Itsekkyyden ohella tällaista menettelyä voinee luonnehtia kollektiiviseksi rikollisuudeksi.

Toivottavasti tämä kaikki hoksataan eduskunnassa ja ohjastetaan Helsingin päättäjät (siis osa heistä) oikeudellisesti legitiimille tielle.

Martti Häkkäsen väitöskirjaan tulee paneutua lisää ja sen myötä palata tähän aiheeseen. Tässä linkki väitöskirjaan:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/170126