Erkki Tuomioja esitti Kauppalehdessä epäilyjä Helsingin pormestarimallista. Sakari Hankamäki esittää painavia näkökohtia mallin heikkouksista kansanvallan kannalta (linkki). Pormestarimalli alkaa vaikuttaa fiaskolta, joka kannattaa lopettaa samantien. Tai ehkäpä pormestarin valinta suoralla kansanvaalilla ja kuntavaaleista erillisenä muuttaisi tilanteen täysin, myönteiseksi. Eli pienestä olisi kiinni. Eikö puolueet tätä salli. Monopolisoivat vallan itselleen. Eroon monopoleista.

Esitän muutaman lisänäkökohdan ja käytännön havainnon nykyisestä valintamenettelystä:

– Jo vuosien ajan on näyttänyt siltä että Anni Sinnemäki käy pormestarikampanjaa ja on näytellyt voimakasta johtajaa. Seuraus on ollut että demokraattinen keskustelu ja vuorovaikutus on kaupungin johdossa kuoleutunut (esim. yleiskaava, suhtautuminen kaupunkitutkijoihin). Eli henkilövaali johtaa henkilövaltaan. Ei hyvä, ei lainkaan.

– Yhden henkilön nimeäminen pormestariehdokkaaksi (tässä tapauksea Sinnemäki) turhauttaa muita, tässä tapauksessa Pekka Saurin, hän lie lähtenyt käveleen koko politiikasta. Moni piti Sauria kuuntelevampana ja demokraattisempana, siis parempana.

– Minkä ihmeen takia pormestariehdokkaat pitäisi nimetä ennen kuntavaaleja. Vaalien luonne muuttuu olennaisesti ja huonompaan suuntaan. Vaaleista tulee turhauttava henkilöshow. Kansalaisten asiakysymykset ja asioiden kirjo hukkuu.

– Tampereella demarit eivät nimeä pormestariehdokasta ennen kuntavaaleja. Arvostan sitä. Vaaleissa kaikkien pitää olla vain samanarvoisia valtuustoehdokkaita, ei yhtään enempää. Ehdokkaan nimeäminen ja  käyttäminen houkutuslintuna on puoluevaltaa, mainonnan valtaa, showkulttuuria.

– Olen seurannut Tampereen kaupungin toimintaa pormestariaikana. Se tökkii päivä päivältä enemmän. Siellä on toinen ”sinnemäki” (Anna-Kaisa Ikonen), jonka pitää näytellä suurta ja politiikka on sen mukaista. Kaupunkilaiset vaietkoot kun pormestarit näyttävät mahtiaan (esim. Eteläpuiston kaavan pakkorunnominen vastoin Elyä, vastoin lakia).

– Asiakeskeinen, paneutuva ja harkitseva virkamiesjohto on loppujen lopuksi turvallisempi ja uskottavampi kuin poliitikkokiihkoilijat.

– Erkki Tuomiojalla on hyviä näkökohtia. Tässä linkki mikäli se aukeaa.

– Jan Vapaavuori järjesti Euroopan pankista ison lainan Satolle ja VVO:lle. Ostiko hän tällä kannatusta tulevaan pormestarivaaliin? VVOhan on demareiden ja ay-liikkeen verottoman ja köyhältä kansalta nyhdetyn osinkotulon lähde, suuri rahoittaja. Vapaavuoren ja VVOn kimppaa voinee pitää monen mutkan kautta tapahtuvana lahjontaluonteisena toimintana?

– Jos Vapaavuorella on valmiutta vaihtoehtoihin Malmin suhteen (ja ehkä Kruunusiltojen suhteen), niin se on hänelle plussa. Vihreiden totaalinen vaihtoehdottomuus ja pakkovalta on aidosti pelottavaa. Välttäköön Helsinki sellaisen jatkumisen.