Tontti- ja kaavoituskorvauksista on tullut kaupungeille kiinteistöveroon verrattavissa oleva tulonlähde. Asia on asuntopolitiikan suurin vaiennettu kysymys. Kunnat eivät halua aiheesta keskustella.

Tonttien korkeat hinnat ovat kestämätön tilanne yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Edullisempi asuminen ei onnistu ilman julkisen vallan osuuden vähentämistä. Näin näkee asian Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Kauppalehden artikkelissa.

Ymmärtääkseni tässä asiassa meidän tavallisten ihmisten, asunnonostajien ja vuokralla asujien sekä rakentajien edut ja oikeudet  ovat yhdensuuntaisia.

Syyllisiä ovat erityisesti niinsanotut kasvukunnat kuten Helsinki ja Tampere. Ne rahastavat kaavoitus- ja tonttikorvauksilla oikeudettomasti.

Oikeudeton ja laiton rahastaminen selittää himon jolla mm. Helsinki ja Tampere koko ajan luovat uusia neitseellisiä rakennusalueita. Tampereen kaupunki havittelee – jos oikein muistan – Eteläpuistosta tuloja 100 miljoonaa euroa kun sen omat kustannukset alueesta ovat 20 miljoonaa. Tampere siis vetää välistä 80 miljoonaa euroa. Ketkä maksavat tämän 80 miljoonaa? Me, asuntojen ostajat. Tämän takia asunnot ovat kalliita. Kaupunkien menettelyn oikea nimi on systemaattinen rikollisuus.

Paljonko Helsinki rahastaa Jätkäsaaresta? Paljonko Helsinki rahastaa Kalasatamasta? Paljonko Helsinki aikoo rahastaa Malmin lentokenttäalueesta? Paljonko Helsinki aikoo rahastaa Östersundomista?

Tontin hinta voi muodostaa jopa 25 prosenttia kohteen kokonaishinnasta. Helsingin kaupunki voi ottaa kerrostalotontista jopa 2 500 euroa kerrosneliömetriltä. Helsingissä kerrostalotonttien hintahaarukka on 450 – 2500 euroa kerrosneliömetriltä. Tämän myöntää myös kaupungin virkamies.

Kaavoitus- ja tonttikorvauksilla rahastaminen on asuntopolitiikan suurin vaiennettu kysymys, sanovat siis RT ja Kauppalehti. Tältä kuulosti myös Sanomatalon pormestaritentissä 6.4. (pvm korjattu). Anni Sinnemäki kiersi kysymyksen kaunopuheisella retoriikalla varojen käytöstä kirjastojen rakentamiseen. Jan Vapaavuori vaikeni asian tästä puolesta.

Kaupunkien oikeudettoman ja laittoman rahastamisen yksi uhri on Malmi lentokenttä.

Erittäin tärkeä kysymys on mitä ovat rakennusoikeudet juridiikan syvimmän perustan mielessä. Rakennusoikeudet ovat lainsäädännön nojalla syntyvä julkisoikeudellinen lupa- tai oikeusmassa. Sattumoisin ja ehkä hetkellisesti tämän oikeusmassan järjestely ja hallinnointi on annettu kuntien tehtäväksi. Kyseessä on tehtäväksianto, jonka hoitamisesta tehtävänsuorittajat ovat oikeutettuja toimintakustannuksia vastaavaan korvaukseen, mutta ei enempään. Rakennusoikeudet eivät ole yksityisoikeudellinen kauppatavara, ei siis myöskään kuntien operoitavissa oleva kaupankäyntihyödyke. Rakennusoikeuksilla ei ole oikeus rahastaa yli toiminnallisten kustannusten (kaavan laadinta, kunnallistekniikka). Tampereen perimä 80 miljoonan ylihinta Eteläpustosta on oikeudeton. Se vertautuu varastetulla tavaralla käytävään kauppaan.

Rakennusoikeuksilla ja tonttien ylihinnoilla rahastaminen on ollut vuosia ja vuosikymmeniä jatkunut maan tapa. Siitä on aiheutunut mittaamattomia menetyksiä asuntojen ostajille ja asumiskustannuksiin ylipäänsä. Tämä oikeudeton rahastaminen voidaan rinnastaa esimerkiksi laittomiin kartellihyötyihin tai kilpailun estämisestä saatuun hyötyyn, jollaisesta on juuri tuomittu satojen miljoonien sakko. Metsäyhtiöiden saamista kartellihyödyistä käydään parhaillaan oikeutta.

Varakkaiden kaupunkien varallisuus ja kasvu on perustunut oikeudettomien tulojen perintään. Kaupunkien varallisuuden vastapuolena on ihmisten toimeentulon niukkuus ja köyhyys.

Kuntien oikeudeton rahastaminen kaavoitus- ja tonttikorvauksilla on parhaillaan käytävien kuntavaalien ja alkavan valtuustokauden tärkein kysymys, asia numero yksi.

Kunnat eivät ole ymmärtäneet niille annetun (kaavoitus)tehtävän hoidon luonnetta tai ymmärtävät sen tahallaan väärin ja väärinkäyttävät sitä. Rakennusoikeuksien (mikäli sellaisten olemassaolo ylipäänsä on tarpeen) luontiprosessi on järjestettävä uudelleen. Tuskin muu auttaa kuin tehtävän poisotto kunnilta. Annettakoon se vaikka taiteilijoille. (lisäys 8.4.)

Suomeen on palautettava laki ja oikeus.
Kauppelehden artikkeli 7.4.2017 ”Uusi vero ampuu aivan suoraan asunnon hintaan”.
(juttu saattaa olla maksumuurin takana)