( joulukuu 2017 )

Vuoden ellei vuosisadan rasittavin viikko alkaa. Mitä he juhlivat? Juhlasta puhuminen loukkaa, seuraavista ja muistakin syistä:

– Sadan vuoden ajan meistä on puhuttu sanoilla liikaväestö, ylijäämäväestö, heikompi aines, turpeeseen sidotut, impivaara, hyödynnettävät, resurssi, työvoima, tarjonta, työmarkkinat, resurssien käytön tehostaminen, suorittajat, vajaatuottoiset, ‘kannustettavat’, kustannus, saattohoidettavat.

– Torppareiden vapaustaistelun jälkeen Tampereen keskustorilla seisotettiin tuhansia ryysyvankeja. Mannerheim ei suostunut kuulemaan heistä sanaakaan vaan lähti korskeana toisaalle tietäen ja tahtoen että nuo ryysyläiset tavalla tai toisella tapetaan. Tämän kertoi ja näytti Jörn Donnerin tv-dokumentti.

– Vuonna 2017 Sanoma-konsernin yleisötilaisuudessa Sanomatorilla pyöritettiin kymmeniä kertoja videota jossa Mannerheim ratsun selässä korskeana marssi pitkin Esplanadia ja veti kättään lippaan. Kansanmurhaaja.

– Ylijäämäväestön sijoitusongelma helpotti hetkeksi kun heitä tapatettiin Karjalan metsissä suursuomisotilaina.

– 1960-luvulla sadattuhannet pakeni pois maasta, eniten Ruotsiin. Jotkut heistä eivät suostu enää edes käymään Suomessa.

– ”Suureksi muutoksi” nimetty tapahtumaketju oli henkinen, osin ruumiillinen kansanmurha. Sen kohteeksi joutunutta kansanosaa (maaseutuväestö) kohdeltiin erittäin raa’asti, henkisesti ja aineellisesti. Kohtelu rinnastuu torppareiden tappoon vapaustaistelun jälkeen. Sellaista ei pidä unohtaa eikä anteeksiantaa, ei koskaan.

– Heikompi ylijäämäaines, joka ei paennut ulos maasta, ahdettiin betonikoppeihin.

– Työelämässä ylijäämäväestön lapsista ja lastenlapsista tehtiin ulkoaohjattuja, tahdottomia, vailla omaa ajattelua olevia orjamaisia suorittajia. Työelämässä vallitsee hierarkinen mielivalta ja pakkovalta sekä älyllinen urautuneisuus. Mielivallat kutsuvat itseään ”työnantajiksi”, mikä on harhauttava, loukkaava, pilkkaava sana.

– Vanhenevaa väestöä pidetään talouden ja kestävyyden rasitteena ja rajoitteena. Eroonpääsyä tästä kustannuksesta toivotaan ja ohjelmoidaan mitä erilaisimmin tavoin, suljetaan betoniasuntoihin itsekseen kuolemaan (ns. kotihoito, ns. vanhuspalvelulaki).

– Nykysuomi on täynnä grahn-laasosten ja muiden ministerien asettamia työryhmiä, joissa marttihetemäet, anitalehikoiset, juhosaaret, annebrunilat, marjamakarowit, mikkokautot ja kaltaisensa ohjelmoivat heikomman aineksen ja ylijäämäväestön kurissapitoa, ‘toimeliaisuutta’.

– Eliiteille myötämielisille järjestetään eläkepäiviksi tai sitä ennen isopalkkaisia kansanjohdatusvakansseja, työelämäprofessuureja: Sixten Korkman (Eva, Etla), Jukka Pekkarinen (VM), Pekka Sauri (Hki, Tekir, Aalto), Timo Kaisanlahti (Varma), Tuomas Lehtinen (Castren-Snellman), Petri Peltonen, Pauli Aalto-Setälä (Aller), Anssi Vanjoki (Nokia), Seppo Remes, Pekka Sutela (SP), Anna-Kaisa Ikonen (Tampere), on muitakin. Valikointi nojaa mielivaltaan ja yksinvaltaan ja se loukkaa meitä muita, osattomia, väheksyttyjä, heikompaa ainesta.

– Talouselämän, hallinnon ja tieteen eliitit ovat kaapanneet yliopistot ja tieteen ohjailun. Parhaillaan on menossa Tampereen yliopiston kaappaus. Akatemiat ovat ohjailun välineitä perustuslain ja tiedemoraalin vastaisesti.

Tällainen on oikeasti se ’kansallinen tarina’, jota eliitit kirjamessuja myöten haikailevat.

Tätäkö te juhlitte, tanssitte ja viserrätte, hoilaatte? Joka kerta kun lausutte sanan juhla, isänmaa tai Suomi100, viha teitä kohtaan kasvaa ja syvenee.

Suomi on omavaltaisten eliittien maa. Suomi on epäkoti. Viha tällaista maata kohtaan syvenee päivä päivältä.