Helsingin kuntapolitiikan toimintatavoista ja asenneilmastosta on viime kuukausina paljastunut dramaattisia piirteitä, paljolti yleiskaavaan liittyen. Helsingin kuntapoliitikkojen piirissä vallitsee:

– Väkivaltainen mentaliteetti. Esim. Tiedekulmassa oli tällä viikolla keskustelu, paneelissa mm. Risto Rautava ja Rikhard Manninen. Yleiskaava on ajettava ”voimalla läpi”, sanoi Rautava. Manninen ja Rautava ylistivät ja kiittelivät toisiaan, Rautava kutsui Mannista Rikuksi. ”Hyvä kun Risto on samaa mieltä”, säesti Manninen.

– Suhteessa kuntalaisiin Helsingissä, yleiskaava-asiassa varsinkin vallitsee tunteeton, kuuntelematon, ylimielinen asenne. Tämä ei ole hälyttävää vain helsinkiläisten kannalta vaan koko Suomen kannalta. Helsingin kunnallispolitiikka näyttää huonoa ja tuomittavaa esimerkkiä koko maalle. Tässä mielessä Helsinki on tällä hetkellä Suomen taantunein paikka.

– Helsinki suhtautuu ylimielisesti valtioon ja sitä kautta Suomen kansaan. Tiedekulmankin tilaisuudessa valtion mukaanpääsyn esim. kaupunkipuisto-hankkeeseen Rautava ja Manninen torjuivat jyrkästi. Valta on pidettävä vain kaupungilla itsellään, he toistelivat. Valtiota ei pidä päästää sotkeutumaan Helsingin kaavoitukseen, leuhki Anni Sinnemäki keväällä Saton tilaisuudessa Lasipalatsissa. Mutta valtion raha Helsingille kelpaa: metro, raidejokeri, Pisara, asumistuet ja muut. Erityisen ristiriitaista ja tuomittavaa kaksimielisyyttä.

– Helsingin poliitikkojen kerma torjuu yliopistotutkimuksen ja tutkijat, esim. bulevardisointikritiikin. Torjunta ilmeni erittäin jyrkkänä keväällä yliopiston seminaarissa jossa aiheena oli bulevardisointi. Torjujina olivat Sinnemäki ja Manninen. ”Tutkikaa mitä tutkitte sen jälkeen kun olemme tämän asian ensin päättäneet”,  ojensi  Anni Sinnemäki. ”Olkoon Matti Kortteinen mitä mieltä tahansa”.

– Helsingin nykyinen rakennusbuumi (Jätkäsaari, Kalasatama, Pasila, yleiskaavaluonnos) muistuttaa kovasti Irlannin ja Espanjan kiinteistöbuumia ennen finanssikriisiä, samoin finanssikriisin puhkeamista USAn asuntomarkkinoilla 2008. Tällaista näkemystä Helsingin johto ei tietenkään kuuntele vaan hokee kuinka Helsinki nostattaa koko Suomen. Erittän epäuskottavaa, vaarallista, ylimielistä puhetta. EKP:n rahapolitiikka ja Helsingin vallanhimo ovat vaarallinen yhdistelmä. Helsinki on Suomen kriisipesäke.

– Maailmalla esiintyy kyseenalaistavaa tutkimusta niinsanottua tiivistämispolitiikkaa vastaan. Mm. Ylen tiedetoimittaja Pasi Toiviainen teki aiheesta koosteen. Helsingin kuntapoliitikot vaikenevat tällaisesta tyystin.

– Saksalainen Art-lehti tuomitsi Jätkäsaaren kaavoituksen ja kaupunkikuvan tosi vanhanaikaiseksi ja rumaksi. ”Purkakaa Jätkäsaari heti”, lehti kirjoitti. Tästäkin Helsinki vaikenee. Menkääpä katsomaan Jätkäsaaren rakentamista esim. Välimerenkadun ja Länsisatamankadun risteyksen tienoille. Kerrostalojen parvekkeet miltei hankaavat vastatusten toisiaan . Eikä pääty asumistukikupla, pieniä putrakoita limittäin, lomittain, päällekkäin ja alekkain, betoni kiehuu ja ylikuumenee. Helsinki imee koko Suomen tyhjiin verovaroista ja velkaannutta valtion (asumistuet 1,7 miljardia).

Kevään 2017 kuntavaaleihin tarvitaan tutkimuksellinen ja ’älyperäinen’ ehdokaslista joka nostaa esiin Helsingin nykypolitiikan asenteellisen ylimielisyyden, väkivaltaisuuden ja epähumaaniuden ja rakentelee toisenlaista toimintakäytäntöä.

* * *

(Yllaolevan kirjoitin kommentiksi Yrjö Hakasen blogiin mutta tulkoon se julkaistuksi myös erikseen tällaisenakin. Aiheeseen on syytä palata viimeistellyn tekstin ja valokuvien kera.)